előfordul szinonimái

ige
 • megtörténik, megesik, adódik, előáll, előadódik, előadja magát, felmerül, jelentkezik, bekövetkezik
 • létezik, van, előkerül, feltűnik, mutatkozik, szerepel, található, fellelhető, felbukkan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hörghurut

főnév
 • bronchitis (idegen, szaknyelvi), légcsőhurut

olvasóterem

főnév
 • olvasó (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előfordul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eligazít

ige
 • rendbe tesz, megigazít, elrendez
 • elintéz, elrendez, rendbe hoz, megold, tisztáz, helyrepofoz (bizalmas), intézkedik, helyrehoz, elsimít, eltussol
 • utat mutat, útbaigazít, elirányít, küld

díszkiadás

főnév
 • luxuskiadás, díszpéldány

degesz I.

melléknév
 • (tájnyelvi): duzzadt, dagadt, tele, tömött
 • jóllakott, nagy hasú

cégtulajdonos

főnév
 • főnök, tulaj (szleng), góré (szleng), séf (szleng)

elmaradás

főnév
 • lemaradás, késedelem, hátralék, restancia (bizalmas), hiányzás, távollét, mulasztás

engedetlen

melléknév
 • szófogadatlan, rakoncátlan, fegyelmezetlen, kezelhetetlen, rendbontó, fegyelemsértő, zabolátlan, féktelen, renitens (idegen), deviáns (szaknyelvi), ellenszegülő, ellenálló, rebellis (idegen), dacos, konok, hajlíthatatlan, makacs, nyakas, makrancos, akaratos, keménynyakú, nyakaskodó, csökönyös, önfejű, keményfejű, hajthatatlan, merev, megátalkodott

meggyengül

ige
 • elgyengül, ellankad, sorvad, megtörik, meghervad, megtörődik
 • megfogyatkozik, megcsappan, lehanyatlik
 • alábbhagy, ellanyhul, lelohad

besereglik

ige
 • bemegy, becsődül, beárad, begyűl, beáramlik, benyomul

belevon

ige
 • beavat, bevesz
 • belekever, beleránt, belehúz
 • beleilleszt, belevesz, beletold

bigyó

főnév
 • függő, csecsebecse, bizsu, mütyürke, fityegő
 • bibircsók, szemölcs
 • izé (bizalmas), akármi, micsoda, valami, szerkentyű (bizalmas), ketyere (szleng), bizgentyű (szleng), mifene (bizalmas), etvasz (szleng)

erényes

melléknév
 • erkölcsös, tisztességes, bűntelen, becsületes, derék, feddhetetlen, romlatlan, makulátlan, tartózkodó, szemérmes, jámbor
 • (régies): ártatlan, szeplőtlen (régies), tiszta, szűzies

fázós

melléknév
 • fázékony, fagyos, didergős, borzongós, fázinkós (tájnyelvi), jeges (tájnyelvi), dérütötte (tájnyelvi), dérvett (tájnyelvi) Sz: rossz telelő, mint a szegény ember lova

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

fordító I.

főnév
 • tolmács, transzlátor (idegen)

előirányoz

ige
 • előír, tervbe vesz, megszab, megállapít, meghatároz, eltervez, kitűz, célul tűz ki, szándékol, szándékozik, kigondol, kieszel, kitalál, elképzel, kitervel, megjelöl

elhasznál

ige
 • elfogyaszt, feldolgoz, elkölt, felél, kimerít(bizalmas)
 • elkoptat, elnyű, elhord, elvisel, elrongyol (régies)

elun

ige
 • megun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, agyára megy (bizalmas)

foglalt

melléknév
 • fenntartott, lekötött, rezervált, előjegyzett
 • házas, nős
 • férjezett

előz

ige
 • megelőz, lehagy, elhagy, maga mögött hagy, elébe kerül (valaminek), elébe vág, maga mögé utasít, túlhalad

domborodik

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

emberevő

melléknév, főnév
 • kannibál, emberfaló (régies), antropofág (szaknyelvi), homofág (szaknyelvi)

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker