elmaradás szinonimái

főnév
 • lemaradás, késedelem, hátralék, restancia (bizalmas), hiányzás, távollét, mulasztás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szecska2

főnév
 • (régies): elsőosztályos, elsős

ottmarad

ige
 • elesik, elvész, odavész, elpusztul, meghal Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elmaradás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít

derű

főnév
 • napsütés, napfény, verőfény, világosság, ragyogás, csillogás
 • derültség, megelégedettség, jókedv, vidámság, élénkség, életkedv, elevenség, életöröm, ujjongás, boldogság
 • jókedv, vígság, derültség, nevetés, kacagás

csukamájolaj

főnév
 • halolaj

burzsoázia

főnév
 • polgárság, tőkésosztály

elkérezkedik, elkére

ige
 • elkéredzik (tájnyelvi), engedélyt kér, elkérődzik (tájnyelvi)

elvon

ige
 • elhúz, félrehúz, félrevon
 • elvesz (valakitől)
 • megvon (vmit vkitől), leszoktat (valamiről)
 • (figyelmet): elterel, eltérít, elfordít
 • elvonatkoztat, absztrahál (idegen)

megelőző

melléknév
 • előző, előbbi, régebbi, korábbi, eddigi, antecedens (idegen)
 • preventív (idegen), előzetes, profilaktikus (szaknyelvi), prezervatív (idegen)

bemond

ige
 • bejelent, bekonferál, beolvas, közöl, közzétesz, közread, kihirdet, licitál (szaknyelvi)
 • (bizalmas): beárul, besúg, fölad, följelent, denunciál (idegen)

belead

ige
 • beletesz, belevegyít, elvegyít, belekever, hozzáad, hozzátesz
 • (erőt, energiát): ráfordít (valamire), beleöl, rááldoz, befektet

betevő

főnév
 • ennivaló, táplálék, eledel, falat

engesztelhetetlen

melléknév
 • kiengesztelhetetlen, kérlelhetetlen, hajthatatlan, merev, kőszívű, hajlíthatatlan, bosszúvágyó, bosszúszomjas, gyűlölködő, ellenséges, antagonisztikus, halálos, esküdt (ellenség), kibékíthetetlen, megbékíthetetlen
 • csillapíthatatlan, vad, ádáz, könyörtelen, kíméletlen, kegyetlen, bősz, ordas (választékos), szilaj, fékezhetetlen

fájlal

ige
 • fájdít, fájdalmat érez, fájít (tájnyelvi), sajnít (tájnyelvi), sérlel (tájnyelvi)
 • panaszkodik
 • sajnál, szomorkodik, búsul, bán, bánkódik, kesereg, sirat, gyászol, sajnálkozik (valamin)
 • rosszulesik (valakinek valami), megbántódik, neheztel, sérelmez

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

fogazat

főnév
 • fogsor
 • csipkézet, csipkézés, fogazottság, fogazás, perforálás

elmegyógyász

főnév
 • elmeorvos, ideggyógyász, pszichiáter

életmód

főnév
 • életforma, életstílus, életvitel, életmenet, életvezetés, életrend

elszállít

ige
 • elvisz, elfuvaroz, eltalicskáz, eltargoncáz, elhord, eltranszportál (tájnyelvi), eltorboncáz (tájnyelvi), eltakarít

finánc

főnév
 • pénzügyőr, vámőr, vámtisztviselő, vámos, vámszemlész (régies), spenótbakter (pejoratív), spenótfogdász (pejoratív), dohánycsősz (tájnyelvi), krumplijancsi (tájnyelvi), zöldhuszár (tájnyelvi)

előfordul

ige
 • megtörténik, megesik, adódik, előáll, előadódik, előadja magát, felmerül, jelentkezik, bekövetkezik
 • létezik, van, előkerül, feltűnik, mutatkozik, szerepel, található, fellelhető, felbukkan

dili

főnév
 • bolondság, bolondéria, agybaj (bizalmas), elmebaj, őrület, rögeszme, szeszély, hóbort, mánia, rigolya, vesszőparipa, bogár, rapli (bizalmas), hepp (szleng), hobbi
 • (szleng): buli (bizalmas), parti (bizalmas), csíny, móka, tréfa

eltölt

ige
 • jóllakat
 • (régies): megtölt, elözönöl, ellep
 • (érzés): hatalmába kerít, elhatalmasodik (valakin), úrrá lesz, hevít, áthat, átjár, átitat, betölt, dagaszt (választékos), eláraszt
 • (időt): elüt, agyonüt, elfecsérel, elmúlat (régies), leél, átél, eloszlat (tájnyelvi)

fogadtatás

főnév
 • fogadás, üdvözlés, recepció (műé) (idegen)