hadművelet szinonimái

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folyékony

melléknév
 • cseppfolyós, fluid, folyó, folyós, híg, folyadékszerű
 • gördülő, folyamatos, sima, könnyed, gördülékeny
 • kurzív (szaknyelvi)

megbízatás

főnév
 • megbízás, küldetés, mandátum (szaknyelvi), misszió, komisszió (idegen), bizomány (régies), tisztség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hadművelet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyanú

főnév
 • gyanakvás, gyanakodás, föltevés, sejtés, gyanúsítás, gyanítás, konjektúra (idegen), kétség, kétkedés, kételkedés, bizalmatlanság, sejtelem, előérzet, vélelmezés, feltevés

fixál

ige
 • rögzít, véglegesít, állandósít, megszilárdít, stabilizál, alátámaszt, megerősít, bebiztosít
 • előír, megszab, meghatároz, limitál, megállapít
 • lefoglal, leköt

fennszóval

határozószó
 • fennhangon, hangosan, hangos szóval, nagy hangon, fennen (választékos), torkaszakadtából, teli torokkal, teli torokból

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

hátul

határozószó
 • (valami): végén, mögött, után
 • hátrább, hátrébb (bizalmas), odébb (bizalmas), hátrul (tájnyelvi), elöl-utol (régies)
 • végül, a végén, végre, utoljára

pedikűr

főnév
 • lábápolás, körömvágás, tyúkszemvágás

elsőszülött

főnév, melléknév
 • legidősebb, majoreszkó (régies), örökös, trónörökös (tréfás)

előleg

főnév
 • foglaló, felpénz (régies), zálog, biztosíték, letét, előpénz (tájnyelvi)

birka

főnév
 • juh, házijuh, ürü (herélt), bárány, bari (bizalmas), berbécs (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), toklyó (tájnyelvi), canga (tájnyelvi)
 • birkahús
 • (személy): türelmes, ostoba, bárgyú Sz: fát lehet vágni a hátán

elzavar

ige
 • elkerget, elűz, elüldöz, elijeszt, kiűz, kidob, elküld, elhesseget, elriaszt, elhajt (tájnyelvi), elrezzent (tájnyelvi), elzargat (tájnyelvi), (madarakat) szétrebbent, elmar, száműz, számkivet, számkiűz (régies)

hegyi

melléknév
 • hegyvidéki, montán (idegen), alpesi, havasi

hőmérő

főnév
 • lázmérő, termométer (idegen), fokmérő (tájnyelvi)
 • (szleng): hímvessző, farok (bizalmas), fütyi (bizalmas), bájdorong (szleng)

kimerültség

főnév
 • fáradtság, gyengeség, elerőtlenedés, erőtlenség, kimerülés, összetörtség, bágyadtság, elcsigázottság, fásultság, letörtség, levertség, tompultság, elesettség, elkényszeredés (régies), aszténia (szaknyelvi), exhaustió (idegen)

kalauzol

ige
 • vezet, kísér, gardíroz (régies)
 • vezérel, tájékoztat
 • irányít

hadügyminiszter

főnév
 • honvédelmi miniszter, védelmi miniszter, nemzetvédelmi miniszter, hadügyér (régies)

gyakorlatias

melléknév
 • operatív, praktikus, gyakorlati, hasznos, pragmatikus, célszerű, ténybeli, reális, használható, megvalósítható, keresztülvihető
 • ügyes, üzleties, épkézláb, józan, életrevaló, talpraesett

harang

főnév
 • kolomp
 • csengő
 • harangszó
 • lélekharang
 • vészharang
 • mélyharang, tubafon (szaknyelvi)
 • bura, borítóharang

jövetel

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)

hajtókar

főnév
 • forgattyú (szaknyelvi), kurbli (bizalmas), hajtórúd

foglalkozik

ige
 • tesz, bíbelődik, vesződik, dolgozik, folytat, végez, űz, csinál, művel, vizsgálódik, intéz
 • gondja van rá, figyelmet fordít (valamire), gondját viseli (valakinek, valaminek), törődik (valamivel, valakivel), tanulmányoz, gondolkodik (valamin), figyel (valamire, valakire)
 • vizsgál, taglal, mérlegel

használhatatlan

melléknév
 • felhasználhatatlan, hasznavehetetlen, haszontalan, alkalmatlan, döglött (szleng), bedöglött (bizalmas), tropa (szleng) Sz: annyit ér, mint az ötödik kerék

kakukk

főnév
 • kukukk (régies), kukumadár (tájnyelvi)