előirányoz szinonimái

ige
 • előír, tervbe vesz, megszab, megállapít, meghatároz, eltervez, kitűz, célul tűz ki, szándékol, szándékozik, kigondol, kieszel, kitalál, elképzel, kitervel, megjelöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elővigyázatos

melléknév
 • óvatos, figyelmes, éber, előrelátó, körültekintő, meggondolt, megfontolt, gondos, alapos, higgadt, józan

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előirányoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elírás

főnév
 • hiba, tévedés, vétség, tollvétség, sajtóhiba, nyomdahiba, baki (bizalmas)

disznóól

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek

deklaráció

főnév
 • nyilatkozat, bejelentés, kijelentés, felhívás, kiáltvány, szózat, proklamáció (idegen), manifesztum (idegen)
 • (régies): bevallás, bejelentés

cella

főnév
 • börtöncella, zárka, fogda, hűvös (bizalmas), kalitka (szleng), egyes (szleng), kaszni (bizalmas), sitt (szleng), áresz (szleng), áristom (régies), kóter (régies)
 • kamra

elmegyógyász

főnév
 • elmeorvos, ideggyógyász, pszichiáter

enyéim

főnév
 • családom, hozzátartozóim, rokonaim

meggyőződés

főnév
 • bizonyosság, hiedelem, konvikció (idegen), föltételezés, hipotézis
 • elv, hit, beállítottság, vélemény, nézet, felfogás

bestiális

melléknév
 • embertelen, durva, állatias, kegyetlen, brutális, vérszomjas

belopódzik, belopózi

ige
 • belopakodik, beoson, besurran, besettenkedik, besompolyog, beszökik, besündörög, beóvakodik, beorozkodik (tájnyelvi), besurrant (tájnyelvi), besittyen (tájnyelvi), besuttyan (tájnyelvi), becsullankodik (tájnyelvi), beslisszol

billenőkocsi

főnév
 • billenőautó, billencs (régies), dömper

érettségizik

ige
 • maturál (régies), érik (bizalmas)

fecskendő

főnév
 • injekciós tű, injektor (idegen), csöklendő (tájnyelvi), fecske (szleng), csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), művzser (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng), revolver (szleng)
 • locsoló, spricni (bizalmas)

hadügyminiszter

főnév
 • honvédelmi miniszter, védelmi miniszter, nemzetvédelmi miniszter, hadügyér (régies)

forgács

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, szilánk, reszelék, szálka, törmelék, diribdarab, fenyőfáklya, szíjács (tájnyelvi), háncs, eselék (tájnyelvi), hulkács (tájnyelvi), faradék (régies)
 • sziporka

előjön

ige
 • kijön, előbújik, előbukkan, előtűnik, kikel, felbukkan, előkerül, megjelenik, előmerészkedik, kimászik, kikecmereg, kievickél, kijut, kikerül, kilép, előlép
 • (bizalmas): szóba kerül, felmerül, előkerül
 • (régies): előfordul, felmerül, jelentkezik, előadódik, felvetődik
 • (valaki vmivel): előhozakodik, előáll, kirukkol, előrukkol

elhervad

ige
 • elvirágzik, elvirul, elnyílik, elfonnyad, lekonyul, lekókad, elbángyorodik (tájnyelvi), megpernyed (tájnyelvi), elenyészik, elszárad
 • (választékos): megöregszik

elüt

ige
 • elgázol, nekihajt, feldönt
 • (időt): agyonüt, agyoncsap, múlat (régies)
 • különbözik, eltér, kirí, elformádzik (tájnyelvi), elfajzik (régies), elfajul (régies), elhasonlik (régies)

fogós I.

melléknév
 • nehéz, fejtörő, furfangos, megtévesztő
 • agyafúrt, ravasz
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • grízes (liszt)

elpanaszol

ige
 • elsír, elzokog, kipakol (bizalmas), siránkozik, lamentál (bizalmas), felhánytorgat (pejoratív), elabajog (tájnyelvi), elpanaszkodik (tájnyelvi), megabajog (tájnyelvi)(valamivel)

dominó

főnév
 • dominójáték

emberség

főnév
 • emberiesség, jóérzés, humanizmus, humanitás, humánum, jóindulat, jóakarat, jó szándék, segítőkészség, szogálatkészség
 • (régies): becsület, tisztaság
 • (tájnyelvi): illendőség, tisztességtudás

font2

melléknév
 • fonott, fonadékos, összefont, fonatos, fűzött