egyfelől szinonimái

határozószó
 • egyik irányból, egy irányból
 • egyrészt, egyoldalúlag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyébként

határozószó
 • egyébiránt, különben, máskülönben, egyébképpen (régies), úgyis, ezenkívül, másképp, más tekintetben, amúgy, mellesleg, továbbá, ezenfelül, másfelől, amellett, mi több, tetejében, amúgy (bizalmas), nemkülönben

kalocsni, kalucsni

főnév
 • sárcipő, felsőcipő, galocsni (régies), galoche (régies), gumicipő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyfelől szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dörrenés

főnév
 • dörej, durranás, dördülés, pukkanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció
 • lövés, puskalövés

cukorrépa

főnév
 • gyárirépa (tájnyelvi), bunci (tájnyelvi)

cégjelzés

főnév
 • márka, gyári jel, védjegy, bélyeg

beszív

ige
 • belélegez, beszippant, belehel, inhalál (szaknyelvi)
 • felszív, magába szív, felitat, beiszik (bizalmas), elnyel, abszorbeál (szaknyelvi)
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), betintázik, beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), bekávézik (szleng)

egész III.

főnév
 • összesség, teljesség

eligazodás

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés

leves I.

melléknév
 • lédús, leveses, nedves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)

átvisz

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

átfon

ige
 • átsző, átfűz
 • átölel, körülfog, karjába zár, átkarol, átnyalábol

bárányhimlő

főnév
 • varicella (szaknyelvi), báránycsécs (tájnyelvi), birkakanyaró (tájnyelvi), kecskehimlő (tájnyelvi), himlő

ellenhatás

főnév
 • visszahatás, reakció, ellensúlyozás

elutazás

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel

függés

főnév
 • lógás, csüngés, fityegés
 • függőség, kiszolgáltatottság, alárendeltség, alattvalóság (régies), alávetettség, dependencia (idegen), függelem (szaknyelvi)

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

egyhetes

melléknév
 • hétnapos, hetes, egyheti

dózis

főnév
 • adag, porció, mennyiség

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

feldolgozás, földolg

főnév
 • átalakítás, átdolgozás, átformálás, előkészítés
 • megoldás, témakezelés
 • gyártás, termelés, munka, előállítás

éjszakai

melléknév
 • éjjeli, éji (választékos)

csapóajtó

főnév
 • lengőajtó, lappancs (tájnyelvi)

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

felfog, fölfog

ige
 • felkap, felragad, felvesz, felnyalábol
 • megfog, felemel
 • véd, elszigetel, hárít, (ütést) kivéd, feltartóztat
 • (vizet): gyűjt, vesz, elnyel
 • megért, érzékel, észlel, érez, ésszel felér, belát, felismer, kapcsol, beugrik (bizalmas), meghall, appercipiál (idegen), recipiál (idegen), kapiál (régies), recipiskál (régies), agnoszkál (idegen), elmél (régies), elért (régies), általért (tájnyelvi), felfogalmaz (tájnyelvi), felgondol (tájnyelvi), intefintél (tájnyelvi), kapiskál (bizalmas), eljut az agyáig (szleng) Sz: világosság gyúl az agyában; fény gyúl a fejében; leesik a tantusz (szleng); leesik a húszfilléres (szleng); veszi a lapot (bizalmas)