elutazás szinonimái

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

citromfű

főnév
 • méhfű, mézelke, mézfű, mézgáncs (régies)

emlékezőtehetség

főnév
 • memória (idegen), emlékezet, emlékerő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elutazás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előnyomul

ige
 • előrenyomul, előrehalad, közelít, közeledik, előremegy, előretör

égtáj

főnév
 • világtáj, égalj (régies), égsark (régies)

dörrenés

főnév
 • dörej, durranás, dördülés, pukkanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció
 • lövés, puskalövés

csekk

főnév
 • csekklap, utalvány, bankutalvány, fizetési utalvány, pénzesutalvány

elszánt

melléknév
 • eltökélt, elhatározott, hajthatatlan, megingathatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, állhatatos, fáradhatatlan, törhetetlen, rettenthetetlen, céltudatos, tántoríthatatlan, szívós, konok, kitartó, megátalkodott, kérlelhetetlen, szilárd, bátor, merész, halálmegvető, sziklaszilárd, erős lelkű, fanatikus, rezolút (régies), vakmerő, akaraterős, tetterős, tettre kész, erőskezű, vaskezű Sz: nem ijed meg az árnyékától

esztergályos

főnév
 • drehus (idegen), drukszer (tájnyelvi)

megremeg

ige
 • megborzong, megrezdül, megrázkódik, meginog, megrezzen
 • megijed, elborzad, irtózik, iszonyodik, fél

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

bevisz

ige
 • bevezet, behoz, behord, behurcol, becipel, beszállít, bevontat, bevonszol
 • beszerel
 • előállít, bezsuppol (szleng), elkap, letartóztat
 • (katonának): behív

botlik, botol

ige
 • csetlik-botlik, botladozik, döccen, gyarlik (tájnyelvi), bakik (tájnyelvi)
 • félrelép, téved, melléfog, hibázik, vétkezik
 • (ritmus): döccen, sántít
 • (valakibe): belebotlik, rábukkan, ráakad, rálel, rátalál, összefut (valakivel)

ezüstműves

főnév
 • ötvös, ékszerész, filigránkészítő (régies)

felidéz, fölidéz

ige
 • felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaidéz, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz, előás, előszed, visszahoz, feléleszt, életre kelt, evokál (idegen)
 • felemlít, szóvá tesz, felemleget

harántsüllyedés

főnév
 • bokasüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

gajdol

ige
 • énekel, kornyikál, danol, dajnol (tájnyelvi)
 • lármázik, kiabál, ordít, bőg, bömböl, rikoltozik, dadarékol (tájnyelvi)
 • fecseg, pletykál
 • (tájnyelvi): (kisgyerek) gagyog
 • sír

elvág

ige
 • szétvág, kettévág, átvág, elmetsz, kettéhasít, elnyír, elnyiszál, szeletel, elhasít, elnyisszant, elmetél (tájnyelvi), elszeg (tájnyelvi), elszel (tájnyelvi), elriszál (tájnyelvi)
 • (valamitől): elzár, elrekeszt, elszakít, elszigetel
 • megszakít, félbeszakít
 • (bizalmas): megbuktat, elbuktat, prolongál (bizalmas), megvág (bizalmas), elhúz (bizalmas), meghúz (bizalmas)

előítélet

főnév
 • elfogultság, prejudícium (szaknyelvi), balítélet (régies), megkülönböztetés, intolerancia, dogmatizmus (idegen)

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

fuvola

főnév
 • síp, harántsíp, flóta (régies)

emel

ige
 • feltart, magasra tart, emelint (tájnyelvi), emelít (tájnyelvi)
 • növel, srófol, fokoz, nagyobbít, öregbít, gyarapít, szaporít, (fizetést) jobbít (tájnyelvi)
 • épít, rak, létesít, magasbít (régies), (emlékművet) állít

egyetlen I.

melléknév
 • egy, egyetlenegy, egyedüli, egy árva, egy szál
 • (pénzről tagadásban): egy huncut, egy megveszekedett, egy ócska, egy büdös

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

füves

melléknév, főnév
 • gyepes, pázsitos
 • (tájnyelvi): gazos, gyomos, gyomlepte
 • (tájnyelvi): kuruzsló, gyógyfüves ember, vajákos
 • füvesasszony, javasasszony
 • (szleng): kábítószer-élvező, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), drogos
 • eszelős, hóbortos, bolyókás, maszlagos