átvisz szinonimái

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ezenkívül

határozószó
 • ezenfelül, tetejébe, ráadásul, méghozzá, továbbá, emellett, egyébként

odanyújt

ige
 • átnyújt, átad, odaad, odatart
 • felkínál, felajánl, átenged
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a átvisz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áruminta

főnév
 • mintadarab, mutatvány, mutatványdarab, mustra (régies)

átkarol

ige
 • átölel, megölel, átfog, átfon, átkulcsol, magához szorít, keblére ölel, karjába szorít, karjai közé kap, karjába zár, átnyalábol, körülkulcsol (régies)
 • (régies): bekerít, körülkerít, körülvesz, körülzár, körbezár, karcsol (régies)

békülékeny

melléknév
 • engedékeny, engesztelhető, konciliáns (idegen)

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)

belevesz

ige
 • hozzávesz, hozzáért, beleért, hozzászámít, beleszámít, belefoglal, beleilleszt, beledolgoz, belesző, bevesz, betold, felvesz, belevon, bevon
 • (vki beleveszi magát vmibe): elrejtőzik, meghúzódik, beveszi magát
 • (vmi beleveszi magát vmibe): átitat, átjár, beleivódik

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül

csokoládés

melléknév
 • csokis (bizalmas), kakaós

aula

főnév
 • (császári, pápai) udvar, udvartartás
 • díszterem, díszcsarnok, fogadóterem, váróterem, zsibongó

árok

főnév
 • barázda, vájat, kanális, csatorna, vályú, vízlevezető, sánc, csurgó (tájnyelvi), lefolyó, lefolyóka, befolyó, meder, ágy, gödör, mélyedés, bevágás, árkolat (tájnyelvi), garád (régies), horhos (tájnyelvi), vágat
 • orkesztra, zenekari árok
 • ránc, redő

becstelen

melléknév
 • aljas, alávaló, alantas, romlott, züllött, nemtelen (választékos), becsvesztes (régies), galád, gaz, hitvány, silány
 • infámis (régies), erkölcstelen, tisztességtelen, amorális, immorális, inkorrekt, jellemtelen, arzénos (szleng), geci (durva), simlis (szleng), sötét (bizalmas), sumák (szleng), unfrankó (szleng) Sz: akasztottak jobbat is nála (tájnyelvi)
 • szégyenletes, szégyenteljes, megszégyenítő, szégyellni való, gyalázatos, arcpirító, dicstelen, csúfos, lealázó, lealacsonyító, megalázó
 • (tájnyelvi): szemtelen, tolakodó
 • (tájnyelvi): értéktelen, hitvány, ócska
 • (tájnyelvi): idomtalan, otromba
 • utálatos, csúnya

csillagkép

főnév
 • csillagzat, konstelláció (régies), égi jegy (régies), állatövi jegy, zodiákus (szaknyelvi), zodiákusjegy, a csillagok állása, csillagjegy

bajnok

főnév
 • győztes, nyertes, győző, nyerő, az első, hérosz, matador, sampion (idegen), király (szleng)
 • (régies): bajvívó, harcos, hős, vitéz, levente (régies), viador
 • (választékos): védelmező, szószóló

adományozás

főnév
 • adomány, ajándék, ajándékozás, donáció (régies)

behízelgő

melléknév
 • kedves, megnyerő, nyájas, szívélyes, szívhez szóló, megvesztegető
 • fülbemászó, dallamos, andalító, melodikus, harmonikus

csobbanás

főnév
 • toccsanás, loccsanás, pottyanás, lottyanás (tájnyelvi), zubbanás (tájnyelvi)