egyenlet szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): egyenlőség, ekuáció (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tökmag

főnév
 • vakarcs, csöppség, töpörtyű (bizalmas), kisember, babszem, törpe (bizalmas), seggdugasz (durva), porbafingó (durva), padláb (tájnyelvi), potyszem (tájnyelvi)

artézi

melléknév
 • (kút): fúrott, fúrt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyenlet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

döbbenet

főnév
 • megdöbbenés, megrendülés, riadtság, rémület, konsternáció (idegen)

cirmos II.

főnév
 • macska, cica

bürokrata

főnév
 • hivatalnok, tisztviselő
 • (bizalmas): aktatologató, paragrafusrágó, betűrágó, tintanyaló, aktakukac, csinovnyik (régies)

besúgó

főnév
 • áruló, spicli (bizalmas), spion, kém, júdás, beépített ember, titkos ügynök, hálózati személy, informátor, fül (bizalmas), füles (szleng), delátor (idegen), denunciáns (idegen), szaglár (régies), rendőrkopó, spigó (szleng), igazmondó (szleng), mószer (szleng), kíber (szleng), furulya (szleng), pacsirta (szleng), tégla (szleng), szikofanta (idegen), vamzer (szleng)

ecset

főnév
 • pamacs, pemzli (bizalmas), meszelő, borotvaecset, borosta (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), pacsmag (régies), gereben (tájnyelvi)

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

létrehoz

ige
 • létesít, létrehív, alapít, szervez, alakít, összehoz (bizalmas), életre hív, alkot, csinál, készít, kivitelez, megvalósít, realizál, produkál, kreál, teremt, megteremt, kiépít, instituál (régies), előállít, generál, gerjeszt, képez, kialakít
 • (valami valamit): elindít, támaszt, (körülményeket) szül, fakaszt, kivált, okoz, eredményez, kelt, formál

átszűr

ige
 • megszűr, leszűr, megtisztít, filtrál, derít (szaknyelvi), átsajtol, átszivárogtat (régies), általcsepegtet (régies)
 • átereszt

átalány

főnév
 • pausálé (idegen)

bánat

főnév
 • szomorúság, szomorkodás, bánkódás, bú (választékos), búbánat, búsulás, búslakodás, mélabú, búsongás (régies), elkeseredés, elkeseredettség, keserűség, keserv, ború, rosszkedv, kedvetlenség, lehangoltság, levertség, letörtség, boldogtalanság, csüggedtség, melankólia, depresszió, szívfájdalom, szívbaj (régies), szívaggály (régies), fájdalom, szenvedés
 • bűnbánat, megbánás

elkorhad

ige
 • elporlad, elrothad, szuvasodik, odvasodik, megreved (tájnyelvi), elmállik, elbomlik, elélemedik (régies)

eltévelyedik

ige
 • megtéved, rossz útra tér, hibázik, vétkezik, megbotlik Sz: letér az országútról

furmányos II.

főnév
 • (régies): fuvaros

felett, fölött

névutó
 • felül, fölül, magasabban (valaminél)

egyensúly

főnév
 • súlyegyen (régies), balansz (régies), ekvilibrium (idegen)
 • kiegyensúlyozottság, nyugalom, szilárdság, higgadtság, józanság, megfontoltság

dolgozó I.

melléknév
 • munkálkodó, működő, szorgoskodó, szorgalmas, iparkodó, tevékeny, tevékenykedő, serénykedő, gürcölő, robotoló, pénzkereső

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

felbiztat, fölbiztat

ige
 • felbátorít, fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, rávesz (valakit, valamire), rábeszél, rábír
 • felbujt, feltüzel, felheccel, felkontat (tájnyelvi) Sz: felkeni a hasát; lovat ad (vki alá); szárnyakat ad (valakinek)

együttható

főnév
 • tényező, szorzótényező, állandó, szorzó, mutatószám, koefficiens (szaknyelvi)

családnév

főnév
 • vezetéknév, családi név

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

felemelő, fölemelő

melléknév
 • lelkesítő, lélekemelő, épületes (szleng), magasztos, fenséges, fennkölt