viszonyul szinonimái

ige
 • hozzááll, hozzáállást tanúsít
 • viszonylik, aránylik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

forrongás

főnév
 • elégedetlenség, nyugtalanság, háborgás, hullámzás, zavargás, lázongás, lázadás, zendülés, ellenszegülés, felkelés, pártütés, tumultus (régies), megmozdulás, felfordulás, rendzavarás, forradalom, revolúció (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viszonyul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vérvizsgálat

főnév
 • vérpróba, hematoszkópia (idegen)

újjávarázsol

ige
 • megújít, újjáalakít, megszépít

tupíroz

ige
 • felborzol
 • felfúj, felnagyít

tengerjáró

főnév
 • óceánjáró

világhatalom

főnév
 • impérium (idegen), birodalom
 • nagyhatalom

zsiráf

főnév
 • tevepárduc (régies)

szolgálati

melléknév
 • hivatalos, hivatali(bizalmas)

szimpátia

főnév
 • rokonszenv, rokonérzés (régies), együttérzés
 • vonzalom, vonzódás, barátság

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

kontúr

főnév
 • körvonal, sziluett, forma, kerület

visszaél

ige
 • kihasznál, kiuzsoráz, kiszipolyoz

verőfény

főnév
 • napsütés, ragyogás, napfény
 • életöröm, derű, vidámság

zavaros

melléknév
 • üledékes, iszapos, sáros, piszkos, szennyes, felkavart, letisztulatlan, ülepedetlen (régies), zákányos (tájnyelvi)
 • seprős, törött, megtört
 • bonyolult, komplikált
 • áttekinthetetlen, összekuszált, összekuszálódott, tisztázatlan, rendezetlen, összevissza, bizonytalan, zagyva, zűrös, zűrzavaros, érthetetlen, magyarázatra szoruló, kusza, zilált, konfúzus (régies), obskúrus (régies)
 • kavargó, gomolygó
 • homályos, ködös, elmosódott, pontatlan, vitatható
 • összefüggéstelen, inkoherens (szaknyelvi), logikátlan, illogikus, széteső, csapongó
 • fejetlen, feje tetején álló, kaotikus (választékos), anarchikus, háborgó
 • zaklatott, békétlen
 • felületes, hebehurgya, bizonytalan, ingatag, kapkodó

vitat

ige
 • vitatkozik, megbeszél, megtárgyal
 • érvel, allegál (régies)
 • kétségbe von, kételkedik (valamiben), megkérdőjelez
 • tiltakozik, ellentmond, megóv, bizalmatlankodik

úszó

főnév
 • uszony
 • bója

zuhany

főnév
 • tus, csurgafürdő (régies)
 • zuhé, zápor, felhőszakadás
 • (bizalmas): prédikáció (bizalmas), hegyi beszéd (régies)