cirmos I. szinonimái

melléknév
 • csíkos, csíkozott, sávos, sávozott, erezett, tarka, tarkázott, foltos, kendermagos (tájnyelvi), pettyegtetett, cirkás (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mocskos, piszkos, szurtos, szutykos, szurmos (tájnyelvi), kormos, szucskos (tájnyelvi), maszatos

cirmos II. szinonimái

főnév
 • macska, cica

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közelebbről

határozószó
 • részletesebben, pontosabban, bővebben
 • szorosabban

beheged

ige
 • behegesedik, beforr, beforrad, összeforr, összeforrad, begyógyul, meggyógyul, bevarasodik, behúzódik, összenő, benő, bejavul (tájnyelvi), besebzik (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), elforrja magát (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cirmos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bungaló

főnév
 • faház, lak, nyári lak, víkendház, dácsa (szleng), kulipintyó

belekapaszkodik

ige
 • belefogódzik, belefogódzkodik, megfog, belekarol, megmarkol, megragad, megszorít, belecsimpaszkodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), belecsimpajkodik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, fennakad

beférkőzik

ige
 • beférkezik (tájnyelvi), befurakszik, befurakodik, beszivárog, betolakodik, betolakszik, beszemtelenkedik, befészkeli magát, beszerkőzik (tájnyelvi)

aranyfüst

főnév
 • aranyozás, aranyhártya, aranyfólia, aranyfuttatás, aranybevonat, levélarany, festékarany, aranypili (régies)
 • látszat, külszín

centrum

főnév
 • központ, középpont, gócpont, közép, mag, fókusz
 • belváros, városközpont
 • középpárt, centrumpárt

csúcs II.

melléknév
 • (szleng): első osztályú, kiváló, remek, csodás, pompás, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, fantasztikus, klassz (bizalmas), NB I-es (szleng)

kozmopolita

főnév
 • világpolgár

ágyúzás

főnév
 • ágyúlövés, ágyútűz
 • ágyúdörej (választékos), ágyúdörgés, ágyúszó, ágyúmoraj

dédanya

főnév
 • dédmama, dédi, dédike, dédöreganya (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanyó (tájnyelvi), igenöregszüle (tájnyelvi), igenszüle (tájnyelvi), jóbanya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyanya

édestestvér

főnév
 • vértestvér, egytestvér (választékos), testvér, egy test-vér (régies), egy vér (valakivel)

fejenként

határozószó
 • egyenként, egyénenként, külön-külön, személyenként, emberenként, koponyánként, kopoltyúnként (tréfás), per capita (régies), per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás), per kopoltyú (szleng), summa szerint (régies)

elrak

ige
 • eltesz, elrámol, elpakol, elcsomagol, eltakarít
 • elmozdít, áthelyez, elcsuszakol (tájnyelvi), félrerak, félretesz, eltüntet, elrejt, eldug
 • elhány, elbodonyáz (tájnyelvi), elkalabál (tájnyelvi), elkavarcol (tájnyelvi)
 • befőz, konzervál
 • elver, elpáhol, megrak (bizalmas), elnáspángol, elfenekel, elnadrágol, elagyabugyál, eltángál, elkalapál (bizalmas), elpüföl, eldönget, megcsapkod

citromfű

főnév
 • méhfű, mézelke, mézfű, mézgáncs (régies)

bugyi

főnév
 • bugyogó (régies), kisnadrág, alsónadrág, alsó

csillapít

ige
 • csökkent, enyhít, mérsékel, tompít, zsongít (választékos), oszlat, könnyít, kisebbít, temperál, mitigál (régies), gyalít (tájnyelvi), (szomjúságot) olt, (éhséget) elver, fékez, mulaszt, szüntet
 • csitít, csendesít, nyugtat, békít, engesztel, csígat (tájnyelvi), csíkat (tájnyelvi), csitol (tájnyelvi)

előnyös

melléknév
 • jutányos, jövedelmező, gazdaságos, gyümölcsöző, kifizetődő, nyereséges, kedvező, hasznot hajtó, hasznos, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny, produktív, hathatós, célravezető, célszerű
 • kedvező, tetszetős, vonzó, kellemes, hívogató, megnyerő, rokonszenves, szerencsés, üdvös, alkalmas, jótékony hatású, kecsegtető

csapágy

főnév
 • láger (szaknyelvi), kerékagy

belovagol

ige
 • benyargal, bevágtat, beüget, beléptet
 • (lovat): idomít, betör, betanít, dresszíroz, megszelídít

csomagolás

főnév
 • pakolás (bizalmas)
 • kiállítás, külalak, megjelenés, burkolat, emballage (idegen)
 • (bizalmas): szépítés, enyhítés, finomítás, kendőzés (bizalmas)

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül