ecset szinonimái

főnév
 • pamacs, pemzli (bizalmas), meszelő, borotvaecset, borosta (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), pacsmag (régies), gereben (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fogódzkodik, fogózko

ige
 • fogódzik, fogózik, kapaszkodik, csimpaszkodik (bizalmas), fogantozik (tájnyelvi)

dália

főnév
 • krumplirózsa, georgína (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ecset szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

díszhely

főnév
 • főhely, díszpáholy

cenzor

főnév
 • ellenőr, felülvizsgáló, vizsgáló, bíráló
 • (régies): vizsgáló biztos, vizsgabiztos

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

bennfentes

melléknév
 • bejáratos, járatos, otthonos, beavatott, bizalmas, meghitt, intim, benyalatos (tájnyelvi), benyalós (tájnyelvi), szakmabeli, brancsbeli (bizalmas) Sz: ismeri a dörgést; tudja a dörgést; ismeri a széljárást(idegen)

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

lepereg

ige
 • (fonal, szalag): letekeredik, legombolyodik, lecsavarodik
 • lehull, lepattog, lepattogzik
 • lefolyik, legördül, végiggördül
 • végbemegy, lejátszódik, letelik, kitelik, elmúlik, eltelik, elmegy, eljár, elrepül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik, lezajlik, lefolyik

átgondol

ige
 • végiggondol, meggondol, megfontol, mérlegel, fontolóra vesz, figyelembe vesz, meghány-vet, alszik rá egyet, elmélkedik, megrág (bizalmas), kérődzik (valamin) (bizalmas), morfondírozik

arszlán

főnév
 • gavallér, világfi, aranyifjú, divatfi, dendi, gigerli (régies), ficsúr, divatbáb (régies)

azontúl

határozószó
 • azután, továbbá, a későbbiekben
 • azonkívül

elhelyezkedés

főnév
 • helyzet, fekvés, beosztás, körülmény, konfiguráció (szaknyelvi), testtartás, póz, testhelyzet
 • állás, munka, hivatal, munkavállalás

elsodródik

ige
 • elúszik
 • elválik, eltávozik, különválik

földműves

főnév
 • paraszt, mezőgazda (régies), szántóvető (régies), földművelő, parasztember

feláldoz, föláldoz

ige
 • felajánl, odaad, áldozatul bemutat, szentel, felszán (régies), oltároz (régies), megöl, megsemmisít
 • lemond (valamiről), átenged
 • odadob (pejoratív), odavet, kiszolgáltat, kézre ad, prédául enged (pejoratív)
 • (szabadidőt): rászán, ráfordít

édesít

ige
 • cukroz, mézez
 • (választékos): enyhít, jobbít, könnyít

díj

főnév
 • díjazás, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás
 • jutalom, pályadíj, kitüntetés

elasztikus

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

fegyvergyártás

főnév
 • fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás
 • fegyverkezés

egyenlet

főnév
 • (szaknyelvi): egyenlőség, ekuáció (régies)

cinikus

melléknév
 • szenvtelen, közönyös, érzéketlen, részvétlen, egykedvű, kiábrándult, kiégett, szkeptikus, hitevesztett, kétkedő, kételkedő, csúfondáros, csúfolódó, gúnyolódó
 • szemérmetlen, arcátlan, pökhendi, elvetemült

elégedett

melléknév
 • megelégedett, nyugodt, boldog, békés, kiegyensúlyozott, örömteli, gondtalan, zavartalan, kielégült

féktávolság

főnév
 • fékút, fékezési úthossz