de II. szinonimái

kötőszó
 • ám, ámde, ámbár, azonban, csak, csakhogy
 • ellenben, viszont, ezzel szemben, egyébként, pedig, viszontag (régies), pediglen (régies)
 • hanem
 • mégis, mégiscsak, azért, mindamellett, mindazonáltal
 • és
 • dehogynem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénzmágnás

főnév
 • iparmágnás, mágnás, iparbáró, bankvezér (régies)

fen

ige
 • élesít, élez, köszörül, csiszitol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ken, dörgöl, dörzsöl
 • súrol, váslal (tájnyelvi), csiszol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a de II. szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

bokréta

főnév
 • csokor, virágcsokor, csokréta (bizalmas), bukéta (régies), bokrét (tájnyelvi)
 • sisaktoll, kócsagtoll, forgó
 • (kukoricáé) címer (tájnyelvi)

biciklista

főnév
 • kerékpáros, kerékpározó
 • (pejoratív): karrierista, törtető

bár I.

kötőszó
 • noha, ugyan, pedig, de, ellenben, ámbár, holott, jóllehet, habár, bárha (választékos), ámbátor, annak ellenére, mindazonáltal, mindannak dacára

csúcseredmény

főnév
 • csúcsteljesítmény, csúcsidő, rekord

effektív

melléknév
 • valóságos, meglevő, tényleges
 • hatásos, hathatós, hatékony
 • (régies): jelenlegi, mostani

lakbér

főnév
 • házbér

álomkór

főnév
 • aluszékonyság, álmosság
 • letargia, tespedtség

alföld

főnév
 • síkság, sík (választékos), róna, rónaság, lapály, puszta

aranycsináló

főnév
 • alkimista

egyezmény

főnév
 • egyezség, megegyezés, szerződés, megállapodás, alku, szövetkezés, kötés (régies), kötelezettségvállalás, lekötelezés, társulás, frigy, koalíció, blokk, unió, paktum (régies), traktátum (régies), traktátus (idegen), konkordátum (idegen), konvenció (szaknyelvi), kartell

elhivatottság

főnév
 • hivatás, hivatottság, hivatástudat, küldetés, rendeltetés, misszió

fene I.

főnév
 • nyavalya, nyavalyakórság, kórság, frász (bizalmas), frászkarika, görcs (tájnyelvi), guta (tájnyelvi), ragya (tájnyelvi), rosseb, franc, ördög, pokol, patvar, manó, kánya, macska, szösz, nehézség
 • (régies): fekély, gennyes seb

esetleges

melléknév
 • adandó, későbbi, lehetséges, elképzelhető
 • bizonytalan, véletlen, véletlenszerű, akcidens (idegen), incidentális (idegen), ötletszerű, alkalmi, akaratlan, rendszertelen, szabálytalan

dedukció

főnév
 • levezetés, következtetés

csihol

ige
 • (tüzet): gyújt, gerjeszt, szít, csehel (tájnyelvi), csehint (tájnyelvi), csihel (tájnyelvi)
 • (régies): csahol, ugat

dől, dűl

ige
 • eldől
 • borul, hanyatlik, nehezedik, roskad
 • leheveredik, ledől, lepihen
 • leomlik, összeomlik, összeroskad, összerogy, romba dől
 • (nevetéstől): gurul, rázkódik
 • zuhog, ömlik, zúdul, hull, szakad, patakzik, potyog (könny), árad, áramlik, tódul, özönlik, hömpölyög
 • fordul, változik, eldől

erősen

határozószó
 • nagyon, felette (választékos), fölöttébb, módfelett, hathatósan, ugyancsak, derekasan, derekasint (tájnyelvi), hevesen, feszt (bizalmas), intenzíve (idegen), istenesen, istenigazában, erőst (tájnyelvi), gyehennamód (tájnyelvi)

dettó

határozószó
 • szintén, ugyanúgy, ugyancsak, úgyszintén, hasonlóképpen

borház

főnév
 • (tájnyelvi): présház, pinceprésház, bortanya, borospince, borpince, sajtóház (tájnyelvi), kolna (tájnyelvi)
 • csapszék, kocsma, lebuj (szleng), csárda, ivó, borozó, borkimérés, borharapó

dunnyog

ige
 • (tájnyelvi): dünnyög, dörmög, dohog, zsörtölődik, tutyog (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): dúdol, dudorászik

érzéstelenítés

főnév
 • anesztézia, narkózis (idegen), altatás, elbódítás, elkábítás