dől, dűl szinonimái

ige
 • eldől
 • borul, hanyatlik, nehezedik, roskad
 • leheveredik, ledől, lepihen
 • leomlik, összeomlik, összeroskad, összerogy, romba dől
 • (nevetéstől): gurul, rázkódik
 • zuhog, ömlik, zúdul, hull, szakad, patakzik, potyog (könny), árad, áramlik, tódul, özönlik, hömpölyög
 • fordul, változik, eldől

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dől, dűl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

délsarki

melléknév
 • déli-sarkvidéki, déli-sarki, antarktikus

burkolt

melléknév
 • leplezett, rejtett, titkos, álcázott, homályos, elmosódott, implicit (szaknyelvi), kifejezetlen, kifejtetlen, palástolt, indirekt
 • hallgatólagos, kimondatlan

boszorkányság

főnév
 • ördöngösség, boszorkaság (tájnyelvi), bűbáj, bűbájosság, varázserő, mágia, báj (régies)

beleesik

ige
 • belehull, belepottyan, belezuhan, belebukik, beleborul, belefordul, beledől, beleszédül, beletántorodik, belehuppan, belebuklik (tájnyelvi), beleszottyan (tájnyelvi), belesuppan (tájnyelvi)
 • belekerül, belekeveredik
 • beletartozik, beleszámít, hozzászámít
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik, belezúg (bizalmas), belepistul (bizalmas)

disznóölés

főnév
 • disznóvágás, sertésvágás, disznótor, disznólkodás (tájnyelvi), disznóölet (tájnyelvi)

elbocsátás

főnév
 • eleresztés, elengedés, obsit
 • leépítés, létszámcsökkentés, elküldés, lapátra tétel (szleng), elmozdítás, kizárás, felmondás, felmentés, racionalizálás, menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás, kicsapás

lehuny

ige
 • behuny, lecsuk, lezár, bezár
 • lesüt
 • (régies): elmúlik, múltba vész

ártalom

főnév
 • kár, kártétel (régies), baj, sérelem, sértés, hátrány, bántalom, ártás
 • károsodás, sérülés, vitium (idegen)

ápolt I.

melléknév
 • gondozott, rendezett, rendes, rendben tartott, takaros, nett (bizalmas), karbantartott, tiszta

atléta

főnév
 • sportoló, versenyző, bajvívó, bajnok
 • atlétatrikó, atléta
 • póló, alsónemű, fehérnemű

elérhető

melléknév
 • megvalósítható, keresztülvihető, végrehajtható, kivihető, lehetséges, használható, megszerezhető, hozzáférhető, megkapható, rendelkezésre álló, kéznél lévő, közeli, megközelíthető

előkerít

ige
 • elővesz, előhoz, előkeres, előkapar, előkotor, előszed, megkeres, felkutat, előráncigál (bizalmas), előteremt, megszerez, megtalál, szert tesz, megkerít, felhajt (bizalmas)

fokozás

főnév
 • növelés, erősítés, emelés, súlyosbítás, felerősítés
 • öregbítés, hatványozás, lelkesítés, nagyítás, sokszorozás
 • nagyobbítás

fásult

melléknév
 • érzéketlen, elfásult, közönyös, közömbös, érdektelen, kérges, kiégett, tompult, tompa, egykedvű, enervált, blazírt, kedvetlen, kedélytelen, apatikus, életunt, unott, kiélt, megcsömörlött, csüggedt, letargikus, szenvtelen, flegmatikus, részvétlen, kábult, tespedt

dördül

ige
 • durran, dörren, robban, csattan, detonál, pukkan, elsül (fegyver), dörög

dédszülő

főnév
 • dédi, dédszüle (tájnyelvi), öregszüle (tájnyelvi), igenöregszüle (tájnyelvi)

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

fájdalomdíj

főnév
 • vigaszdíj, kárpótlás, kártérítés, jóvátétel, elégtétel, kompenzálás, kompenzáció, flastrom (régies)

duzzaszt

ige
 • növel, dagaszt, duhaszt (tájnyelvi)
 • (víztömeget): eltorlaszol, elrekeszt, megrekeszt
 • (érzés): eltölt, szétfeszít, átjár, áthat

büszkeség

főnév
 • önérzet, öntudat, beképzeltség, önhittség, kérkedés, kivagyiság, elbizakodottság, hetykeség, rátartiság, gőg, pöffeszkedés, dölyf, fennhéjázás, hivalkodás, kevélység
 • (vminek a büszkesége): dísze, kiválósága

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció

farkaskutya

főnév
 • juhászkutya, német juhászkutya