egyezmény szinonimái

főnév
 • egyezség, megegyezés, szerződés, megállapodás, alku, szövetkezés, kötés (régies), kötelezettségvállalás, lekötelezés, társulás, frigy, koalíció, blokk, unió, paktum (régies), traktátum (régies), traktátus (idegen), konkordátum (idegen), konvenció (szaknyelvi), kartell

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfájdít

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

gyúr

ige
 • dagaszt, tömörít, gyömöszöl, mancsol (tájnyelvi), gyomászol (tájnyelvi)
 • nyomkod, dögönyöz, masszíroz, dömöcköl (tájnyelvi)
 • birkózik, kondizik
 • gyötör, kínoz
 • rábír, megfőz (bizalmas), meggyőz, rávesz
 • (valakiből valamit): nevel, alakít, formál, farag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyezmény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dörgő

melléknév
 • harsogó, öblös, telt, harsány, mennydörgő, eget verő, falrengető, viharos, tomboló, fülsiketítő, fülhasogató, dörgedelmes, bömbölő, sztentori (hang) (régies)

cukorbeteg

melléknév
 • cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukros (bizalmas), cukra van (bizalmas)

cédula

főnév
 • papírdarab, cédulka, papírlap, noteszlap, címke, sajtpapír (bizalmas), cetli (bizalmas), fecni (bizalmas)
 • biléta (régies), igazolás, bárca (régies)

beszély

főnév
 • (régies): elbeszélés, novella, mese, rege, történet
 • (régies): előadás, elmondás

egér

főnév
 • házi egér, mezei egér, pocik (tájnyelvi), gözü (tájnyelvi)
 • (lovon): gümő, daganat, duzzanat
 • (szleng): csaló, szélhámos
 • (szleng): gyáva
 • kurzormozgató (szaknyelvi)
 • (noteszgépen) pöcök, pocok (tréfás)
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

elhúzódik

ige
 • félrehúzódik
 • (száj): elfintorodik, eltorzul, lebiggyed
 • elvonul
 • behúzódik (valakibe), meghúzza magát (valahol)
 • félrevonul, visszahúzódik, félreáll, elrezzen (régies), óvakodik (régies), kerül (valakit)
 • eltart, nyúlik, halasztódik, elodázódik
 • (térben): elnyúlik, terjed (valameddig), elér

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

átvesz

ige
 • kézhez vesz, kézbe vesz, megfog, elkap, megszerez, elfogad, átvállal, magára vállal
 • elsajátít, eltanul, (modort, divatot) felvesz, (szokásra) rákap
 • megtanul, átismétel

átesik

ige
 • keresztülesik, átzuhan, áthull, átpottyan, átbukik, keresztülbukál (tájnyelvi), keresztülbucskázik (tájnyelvi), keresztülrogy (tájnyelvi)
 • átél, átmegy, keresztülmegy, elszenved, eltűr, elvisel
 • túlesik, túljut, kiáll, kibír

bár II.

határozószó
 • bárcsak, vajha (régies), bárha (választékos)
 • (tájnyelvi): legalább

ellenére I.

névutó
 • dacára, szemben, ellentétben, noha

elugrik

ige
 • elpattan, elrugaszkodik, elszökik (tájnyelvi)
 • elszalad, átruccan, átrándul

fúzió

főnév
 • társulás, egyesülés, összeolvadás, egybeolvadás

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

egyhangú

melléknév
 • egyforma, egyöntetű, egységes, ugyanazon
 • unalmas, untató, szürke, színtelen, sótlan, ízetlen, száraz, lapos, élettelen, érdektelen, szellemtelen, vérszegény, tompa, fakó, eseménytelen, mindennapos, hétköznapi, prózai, közönséges, jellegtelen, jelentéktelen, változatlan, vigasztalan, elkoptatott, lerágott, szokványos, átlag, tucat, üres, sivár, kietlen, fád, monoton, sablonos, banális, együtésű (régies), nyomasztó, lélekölő, álmosító, fárasztó, kimerítő

dorgál

ige
 • korhol, fedd, ostoroz, pirongat, iskoláz, leckéztet, szid, megró, bírál, bírálgat, regnál (tájnyelvi), acogat (régies), korpáz (régies), megint, lehord (bizalmas), rendreutasít, ráncba szed, szapul, fejét mossa, leszedi a keresztvizet (valakiről), kritizál, kárpál (tájnyelvi), feddőz (tájnyelvi), hurrogat (tájnyelvi)

elérhető

melléknév
 • megvalósítható, keresztülvihető, végrehajtható, kivihető, lehetséges, használható, megszerezhető, hozzáférhető, megkapható, rendelkezésre álló, kéznél lévő, közeli, megközelíthető

felderítés, földerít

főnév
 • felkutatás, terepszemle, kikémlelés, portya, cirkálás, átvizsgálás
 • expedíció
 • nyomozás, vizsgálódás, feltárás, kutatás, vizsgálat
 • felvidítás, mulattatás, felpezsdítés, élénkítés

éjjeliőr

főnév
 • bakter, ármas (tájnyelvi), éjjelesi (tájnyelvi), estéző (tájnyelvi), virrasztó (régies)

csapat

főnév
 • csoport, banda, gárda, brigád, társaság, kompánia, team (idegen), sokaság, kollektíva, trupp (régies), mancsaft (szleng), csürhe, horda (pejoratív)
 • együttes, zenekar
 • (katonai): alakulat, egység, osztag, sereg, hadisereg (régies), ármádia (régies), róta (régies)
 • falka, nyáj, csorda, konda, gulya, csürhe, ménes

elfuserál

ige
 • (szleng): elront, eltol (bizalmas), elhibáz, elpuskáz (bizalmas), elügyetlenkedik, tönkretesz, elsuszterol (szleng), elbaltáz (szleng), elpackáz (bizalmas), elszúr (bizalmas)

felfedező, fölfedező I.

melléknév
 • feltáró, felderítő, megtaláló, meglelő, megpillantó