csendesít, csöndesít szinonimái

ige
 • csendre int, lecsendesít, csitít, csígat (tájnyelvi)
 • nyugtat, békítget, csillapít, békít, szelídít, kérlel, vigasztal
 • halkít, enyhít
 • mérsékel, tompít, csitol (tájnyelvi), tilimít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bemutatkozik

ige
 • megismerkedik, összeismerkedik
 • színre lép, fellép, debütál (idegen)

sivár

melléknév
 • kietlen, puszta, kopár, kihalt, néptelen, terméketlen, elhagyatott, lakatlan, barátságtalan, sivatag (régies), sívó (választékos)
 • dísztelen, szegényes, szerény, egyszerű, puritán, nyomorúságos, komor
 • zord, rideg
 • egyhangú, unalmas, örömtelen, üres, lehangoló, vigasztalan, lélektelen, lélekölő, prózai, mindennapi, lapos, sablonos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csendesít, csöndesít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ciklikus

melléknév
 • ciklusos, ismétlődő, időszakos, visszatérő, körforgásos

berúg

ige
 • (labdát): belő, bevág, bepöcköl, bepöccint
 • betör, beszakít
 • (motort): beindít, begyújt
 • lerészegedik, leittasul, beitalozik, leissza magát, beszív (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas), bepityókázik (bizalmas), becsíp, van egy kis nyomása (szleng), beiszik (bizalmas), elázik (bizalmas), megmámorosodik, illuminálódik (választékos), benyakal (bizalmas), beállít (bizalmas), leszopja magát (durva), beszeszel (bizalmas), betütükél (tájnyelvi), betankol, becsodálkozik (tájnyelvi), bevedel, becsókol, benyal, bekáfol (bizalmas), beszittyózik, betintázik, bepiál (szleng), beseggel (durva), megszomorodik (tájnyelvi) Sz: általteszi magát délesti órákra; felönt a garatra; félrecsapja a csákóját; föltette Szent Anna kontyát; lecsípi az életet; leissza magát a sárga földig; a pohár fenekére néz; majmot fog; meghúzza a nagyharangot; megkeni a gigáját (tájnyelvi); meglocsolja a gégéjét; megverte a bélit; ráköszöntött a búcsúsokra

belépés

főnév
 • bemenetel, bejövetel, behatolás, bejutás
 • beiratkozás, jelentkezés, csatlakozás, affiliáció (idegen)

atavizmus

főnév
 • visszaütés, visszafajzás, ősreütés

csapadék

főnév
 • permet, permeteg (választékos), precipitátum (szaknyelvi), csapadékvíz (szaknyelvi)
 • eső, zápor, hó, hódara
 • lecsapódás, kicsapódás, üledék, reziduum (szaknyelvi), borseprő, alj
 • iszap, salak

detektívregény

főnév
 • ponyvaregény, bűnügyi regény, bűnügyi történet, krimi

közbecsülés

főnév
 • közmegbecsülés, dicsőség, köztisztelet, nimbusz, reputáció (idegen), renomé (bizalmas)

áhítatos

melléknév
 • ájtatos, istenfélő, istenes, buzgó, hitbuzgó, buzgóságos (régies), imádságos, kegyes (régies), jámbor
 • hódoló, odaadó, csodáló, rajongó

ablakrács

főnév
 • ablakrostély, biztonsági rács

alázatos

melléknév
 • megalázkodó, alázatoskodó, meghunyászkodó, szolgalelkű, behódoló, hajlongó, hajbókoló, jámbor, lakájtermészetű, szervilis (pejoratív), udvariaskodó
 • engedelmes, készséges, ragaszkodó, szerény, devotus (régies)
 • tiszteletteljes, tiszteletadó, tisztelettudó Sz: a maga árnyékának is köszön; meglapul, mint a jó tojó tyúk

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

éhezés

főnév
 • éhség, éhesség, koplalás, éhínség, étlenség, éhkopp, böjt, böjtölés, flamó (szleng), ínség, hét szűk esztendő, táplálékhiány

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

elvermel

ige
 • elföldel, beás, elás, elkapar (tájnyelvi)

csengettyű, csöngett

főnév
 • csengő, csöngő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csilingő (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), giling-galang (tájnyelvi), inclangorium (idegen), kolomp

cián

főnév
 • ciánkáli

csúsztat

ige
 • tol, von, húz
 • betesz, bedug, becsempész, berejt
 • (tájnyelvi) (kaviccsal): kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

eltékozol

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

csillogás

főnév
 • ragyogás, csillám, csillámlás, fény, fényesség, sziporkázás, szikrázás, villogás, villódzás, tündöklés
 • külsőség, külcsín (választékos), pompa, hivalkodás, fényűzés

betegágy

főnév
 • kórágy (régies)

dehogynem

kötőszó
 • de, de igen, dehogyisnem, dehogysem (tájnyelvi)

elválaszthatatlan

melléknév
 • elválhatatlan, inszeparábilis (választékos), elkülöníthetetlen, szétválaszthatatlan, megkülönböztethetetlen