csapadék szinonimái

főnév
 • permet, permeteg (választékos), precipitátum (szaknyelvi), csapadékvíz (szaknyelvi)
 • eső, zápor, hó, hódara
 • lecsapódás, kicsapódás, üledék, reziduum (szaknyelvi), borseprő, alj
 • iszap, salak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött

megokol

ige
 • okát adja, okadatol, bizonyít, érvel, argumentál (szaknyelvi)
 • megindokol, megmagyaráz, megértet
 • igazol, motivál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csapadék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cafat

főnév
 • foszlány, hulladék, cafrang (tájnyelvi)
 • (pejoratív): könnyű nőcske (pejoratív), kurva (durva), prostituált, ribanc (durva), utcalány, ringyó (durva), rima (régies), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka

bemegy

ige
 • begyalogol, betér, belép, bejut, befárad, bekutyagol, beköszön, bekukkant, befut, beteszi a lábát, beszáll, betakarodik, bemenekül, bemerészkedik, behajt (régies), behúz (bizalmas), bebezzeg (tájnyelvi), bekövetkezik (tájnyelvi), belódul (tájnyelvi), bevakarodik (tájnyelvi), bekutyanik (tájnyelvi)
 • berukkol (tájnyelvi), bevonul
 • (folyadék vmibe): befolyik, beszivárog
 • belemegy, belefér

beken

ige
 • bemázol, befest, beecsetel, bepacsmagol (bizalmas), bemaszatol, besikál (tájnyelvi), beborít, befed, bevon
 • (régies): bemocskol, mocskol

ártalmatlan

melléknév
 • veszélytelen, bátorságos (régies), inoffenzív (idegen)
 • ártatlan, jámbor, jó szándékú, szelíd, jóindulatú

cirkulál

ige
 • forog, kering, köröz, körbejár, áramlik
 • szájról szájra jár, hírlik

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

környezet

főnév
 • környék, fekvés, hely, vidék
 • életfeltétel
 • barátok, ismerősök, társaság, követők, hívek
 • rokonság, szomszédság, atyafiság
 • atmoszféra, légkör, kör, miliő

adóállomás

főnév
 • adó, adóberendezés, adótorony, leadóállomás, rádióadó, rádióállomás, tévéállomás, televízióállomás, televízióadó, tévéadó, átjátszóállomás, adókészülék

aktivitás

főnév
 • cselekvőképesség, tetterő, tettvágy, elevenség, élet
 • tevékenység, ténykedés, működés, munkálkodás

dévajkodik

ige
 • incselkedik, évődik, ügyeskedik, mókázik, enyeleg, csintalankodik, pajzánkodik, pajkoskodik, kacérkodik, kokettál (bizalmas)

egyesít

ige
 • eggyé tesz, összevon, egybevon, összpontosít, központosít, egybeolvaszt, összeolvaszt, integrál (idegen)
 • összefog, egybefog, tömörít
 • magában foglal
 • összekapcsol, összekovácsol, összeboronál

felcserél, fölcserél

ige
 • megcserél, kicserél
 • megváltoztat, helyettesít
 • váltogat, felvált, pótol, áthelyez, áttesz
 • megmásít, módosít, megfordít, (sorrendet) felborít, összekever
 • összecserél, összetéveszt

eltakar

ige
 • betakar, elsötétít, beárnyékol, lefüggönyöz, elfátyoloz, elborít, beborít, leborít, elfed, eldug, beföd, beburkol
 • elrejt, rejteget, fedez, elleplez, eltitkol, elbújtat, palástol, álcáz, kendőz, homályba burkol, árnyékba borít, elmos, elhalványít, visszafojt
 • (régies): letartóztat, bebörtönöz

csaplyuk

főnév
 • illesztőfurat (szaknyelvi)

bűnbánat

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

csonthártyagyulladás

főnév
 • periostitis (szaknyelvi)

elrobog

ige
 • elrohan, elsiet, elfut, elszalad, elszáguld, eliramodik, elnyargal (bizalmas), elvágtat, elzúg (bizalmas), elüget, elpucol (szleng), elporzik, odébbáll

csendesít, csöndesít

ige
 • csendre int, lecsendesít, csitít, csígat (tájnyelvi)
 • nyugtat, békítget, csillapít, békít, szelídít, kérlel, vigasztal
 • halkít, enyhít
 • mérsékel, tompít, csitol (tájnyelvi), tilimít (tájnyelvi)

bérelszámolás

főnév
 • bérszámfejtés, bérszámítás, bérmegállapítás

csuklya

főnév
 • kámzsa, kapucni, csuha, kápa (régies), kapucium (régies), kukla (régies), csucska (tájnyelvi), süsü (tájnyelvi)

elszerződik

ige
 • elígérkezik, fölcsap, beszegődik (régies), elszegődik