betegágy szinonimái

főnév
 • kórágy (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nekiugrik

ige
 • nekitámad, nekirohan, nekiesik, ráveti magát, rátámad, rámászik (a képére) (szleng), belegyalogol (szleng), torkának ugrik

csodálkozás

főnév
 • meglepődés, megütközés, elképedés, álmélkodás, ámulat, bámulat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betegágy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belemélyed

ige
 • belesüpped, belesüllyed, belenyomódik, belenyomul, behatol, belehatol, belefúródik
 • elmélyed (valamiben), belemerül, beletemetkezik, beleássa magát, belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek), belebonyolódik, belegabalyodik, belebújik (bizalmas)

argó

főnév
 • tolvajnyelv, alvilági nyelv
 • szleng, csibésznyelv, jassznyelv
 • diáknyelv
 • (szakmai) zsargon

ámulat

főnév
 • bámulat, csodálkozás, csodálat, álmélkodás, hüledezés, elképedés, meglepetés, meglepődés

bérelszámolás

főnév
 • bérszámfejtés, bérszámítás, bérmegállapítás

bölcsesség

főnév
 • éleselméjűség, judícium (idegen), intelligencia, éleslátás, lényeglátás, eszesség, sapientia (idegen), élettapasztalat
 • aranyigazság, aranyköpés (bizalmas), aforizma, életigazság

kifundál

ige
 • kigondol, elgondol, kieszel, kiagyal, kiötöl, kiokoskodik, kitalál, kitervel, kisüt, kifőz, kiforral, tervbe vesz, kohol, kimódol, kimesterkedik, kispekulál (bizalmas), kiókumlál (bizalmas), kifineszel (tájnyelvi), kielmél (régies)

bumeráng

főnév
 • hajítófa, hajítófegyver

csemegekereskedés

főnév
 • csemegebolt, fűszerüzlet (régies), csemegés, fűszeres

eltávozás

főnév
 • elmenés, elmenetel, elutazás, kimenő
 • elhalálozás, elmúlás (választékos), elköltözés (választékos)

egy-kettő II.

módosítószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént

betegszoba

főnév
 • gyengélkedő, kóroda (régies), kórterem, gyengusz (szleng)

belefolyik

ige
 • beleömlik, beleárad, beleáramlik, belecsorog, beletorkollik, belefut
 • beleszól, beleavatkozik, közbeavatkozik, beleszólása van (valamibe)

boldogít

ige
 • felvidít, felderít, megörvendeztet, gyönyörködtet, lelkesít, elragad, üdvözít (választékos), szerencséltet (régies), szerencséz (tájnyelvi), szerencsésít (tájnyelvi)

egyébiránt

határozószó
 • egyébként, azonban, mindazáltal, mindazonáltal, különben, máskülönben, más tekintetben, ugyan, mellesleg

bezúz

ige
 • betör, beüt, beszakít, belök, bever
 • (papírt): megőröl

árvaház

főnév
 • menhely, gyermekmenhely, gyermekotthon, csecsemőotthon, lelencház (régies)

borosüveg

főnév
 • borospalack, palack, butélia (régies), flaska (bizalmas)

egyház

főnév
 • anyaszentegyház, szentegyház (választékos), egyházközség, hitközség, gyülekezet, nyáj, felekezet, vallásfelekezet, eklézsia
 • (régies): templom, székesegyház, imaház, kápolna