atavizmus szinonimái

főnév
 • visszaütés, visszafajzás, ősreütés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

madárfióka

főnév
 • fióka, poronty (régies), fiamadár (tájnyelvi)

megválaszt

ige
 • kikiált, megszavaz, megtesz (valakinek)
 • kiválaszt, kiszemel, mustrál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a atavizmus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

apátság

főnév
 • kolostor, monostor, rendház, szerzetház (régies)

ártalmatlan

melléknév
 • veszélytelen, bátorságos (régies), inoffenzív (idegen)
 • ártatlan, jámbor, jó szándékú, szelíd, jóindulatú

becitál

ige
 • behívat, beszólít, beidéz, berendel, beparancsol, magához kéret, bekéret, megidéz

jobbágy

főnév
 • szolga, paraszt, zsellér, úrbéres, szántó ember (régies)
 • (régies): hűbéres, alattvaló

beidéz

ige
 • behív, behí (tájnyelvi), beszólít, berendel, bekér, beparancsol, megidéz (szaknyelvi), behívat, becitál

beütemez

ige
 • beiktat, beilleszt, megtervez, tervbe vesz

egyház

főnév
 • anyaszentegyház, szentegyház (választékos), egyházközség, hitközség, gyülekezet, nyáj, felekezet, vallásfelekezet, eklézsia
 • (régies): templom, székesegyház, imaház, kápolna

csendháborítás

főnév
 • csendzavarás, lárma, zaj, zsivaj, ricsaj, zenebona, zajongás, zsibongás, ribillió, hangzavar, perpatvar, ramazúri, rendzavarás, botrány, felfordulás, veszekedés, garázdálkodás, duhajkodás, hűhó, hajcihő (bizalmas), excesszus (idegen)

átdob

ige
 • átvet, áthelyez, keresztüldob, áthajít, áthány, áthajigál, átlök
 • (bizalmas): átjuttat, átküld
 • (szleng): becsap, átejt (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), megtéveszt, félrevezet, rászed, szédít (bizalmas), áltat, kijátszik, bolondít, bolonddá tesz

ankét

főnév
 • értekezlet, ülés, vitaülés, konferencia, tanácskozás
 • körkérdés

bál

főnév
 • táncmulatság, estély, ünnepség, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, cécó (bizalmas), kalamajka, balhé (bizalmas)

csapszeg

főnév
 • szegecs, rögzítőcsap, pecek (bizalmas), nitt (szaknyelvi)

átmenő

melléknév
 • átutazó, áthaladó, tranzit, túlkelő (régies)
 • áthidaló, átívelő

bárcsak

határozószó
 • csak, vajha (régies), bár, bárha (választékos)

csellista

főnév
 • gordonkás, csellós