csengettyű, csöngett szinonimái

főnév
 • csengő, csöngő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csilingő (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), giling-galang (tájnyelvi), inclangorium (idegen), kolomp

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

tündérrózsa

főnév
 • vízililiom, vízirózsa
 • tavirózsa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csengettyű, csöngett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cimborál

ige
 • cinkoskodik, cimboráskodik, összejátszik, összeszűri a levet
 • barátkozik, pajtáskodik, komázik (tájnyelvi), bratyizik (bizalmas), haverkodik (bizalmas), paktál, fraternizál(valakitől)(valakinek)

beskatulyáz

ige
 • beoszt, besorol, bekategorizál

béles

főnév
 • borjúbánatos (tájnyelvi), kőttes (tájnyelvi)

átdob

ige
 • átvet, áthelyez, keresztüldob, áthajít, áthány, áthajigál, átlök
 • (bizalmas): átjuttat, átküld
 • (szleng): becsap, átejt (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), megtéveszt, félrevezet, rászed, szédít (bizalmas), áltat, kijátszik, bolondít, bolonddá tesz

csaplyuk

főnév
 • illesztőfurat (szaknyelvi)

dezertőr

főnév
 • áruló, szökevény, renegát, dezentor (régies)

közbeszól

ige
 • közbevet, bekapcsolódik a beszélgetésbe, belebeszél, közbevág, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, közbekotyog (bizalmas), belepofázik (durva), beledumál (szleng), belevakerál (szleng), belevartyog (szleng)
 • beleavatkozik, közbelép, közbejön

ajándékozás

főnév
 • adakozás, kedveskedés, figyelmesség, adományozás

ábrázat

főnév
 • arc, arculat (régies), orca, kép (bizalmas), fizimiska (bizalmas), fiziognómia (választékos), pofa (durva), pofázmány (szleng), cifferblatt (bizalmas), képes fele (valakinek), pónem (szleng), pofalemez (szleng), pofográfia (régies)
 • (régies): ábra, kép

áldás

főnév
 • kegyelem, kegy, malaszt, jóakarat
 • jóváhagyás, beleegyezés, igenlés, hozzájárulás
 • haszon, előny, nyereség, szerencse
 • bőség

divat

főnév
 • módi (régies), szokás, kortünet, gyakorlat
 • (régies): becs, érdem

éjfél

főnév
 • féléj (tájnyelvi), féléjszaka (tájnyelvi), éjközép (tájnyelvi), szellemóra, kísértetek órája

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

cseppen, csöppen

ige
 • leesik, aláhull, csurran, csippen (tájnyelvi)
 • (valaki valahova): jut, kerül, érkezik

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

csügg

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

elterjeszt

ige
 • bevezet, népszerűsít, közkinccsé tesz, divatba hoz, meghonosít, propagál
 • elhíresztel, közhírré tesz, közzétesz, szétkürtöl, elhírlel (régies)
 • (betegséget): széthord, széthurcol, továbbad, átragaszt (valakire)
 • (régies): elszór, elhint, elszillal (tájnyelvi), elszéllyez (tájnyelvi)

csinosít

ige
 • szépít, szebbít, csinogat (tájnyelvi), díszít, díszesít, ékesít
 • (régies): csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos)

betegszoba

főnév
 • gyengélkedő, kóroda (régies), kórterem, gyengusz (szleng)

dekorál

ige
 • díszít, feldíszít, ékesít, szépít, dekoríroz (régies)
 • (régies): kitüntet

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér