alázatos szinonimái

melléknév
 • megalázkodó, alázatoskodó, meghunyászkodó, szolgalelkű, behódoló, hajlongó, hajbókoló, jámbor, lakájtermészetű, szervilis (pejoratív), udvariaskodó
 • engedelmes, készséges, ragaszkodó, szerény, devotus (régies)
 • tiszteletteljes, tiszteletadó, tisztelettudó Sz: a maga árnyékának is köszön; meglapul, mint a jó tojó tyúk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés

özönlik

ige
 • folyik, ömlik, árad, áramlik, zúdul, dől, hömpölyög
 • sugárzik, terjed
 • (tömeg): tódul, áramlik, árad, hömpölyög, sereglik, vonul
 • gyűlik, halmozódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alázatos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

aggaszt

ige
 • gyötör, kínoz, nyugtalanít, háborgat, bánt, izgat, nyomaszt, idegesít, emészt
 • felzaklat, felkavar

aktivitás

főnév
 • cselekvőképesség, tetterő, tettvágy, elevenség, élet
 • tevékenység, ténykedés, működés, munkálkodás

arszlán

főnév
 • gavallér, világfi, aranyifjú, divatfi, dendi, gigerli (régies), ficsúr, divatbáb (régies)

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

átázik

ige
 • átitatódik, átnedvesedik, megázik, elázik, pacallá ázik, ronggyá ázik

bebizonyít

ige
 • igazol, beigazol, tanúsít, megerősít, demonstrál, megmutat, kimutat, bizonyít, megmagyaráz, megindokol, meggyőz (valakit), alátámaszt, megtámogat, verifikál (idegen), kifejt, feltár, megvilágít

definiál

ige
 • meghatároz, kifejt, körülír

bölcsességfog

főnév
 • cigányfog (tájnyelvi)

áldás

főnév
 • kegyelem, kegy, malaszt, jóakarat
 • jóváhagyás, beleegyezés, igenlés, hozzájárulás
 • haszon, előny, nyereség, szerencse
 • bőség

adóköteles

melléknév
 • adó alá eső, adókötelezett, tributárius (régies)

anyatej

főnév
 • női tej
 • (szleng): alkohol, szeszes ital

borong

ige
 • felhősödik, befelhősül, borul, beborul, sötétlik
 • méláz, búsong, szomorkodik, mereng

államrend

főnév
 • államrendszer, államberendezkedés, államforma

aranyszőke

melléknév
 • aranyhajú

bőgő

főnév
 • nagybőgő, brúgó, barbora (régies), gordon (régies), barabolya (régies)