csúsztat szinonimái

ige
 • tol, von, húz
 • betesz, bedug, becsempész, berejt
 • (tájnyelvi) (kaviccsal): kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kajál

ige
 • (szleng): eszik, táplálkozik, falatozik, kosztol (bizalmas), étkezik, zabál (szleng), abrakol (szleng), burkol (szleng), tömi a majmot (szleng)

szubtropikus

melléknév
 • szubtrópusi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csúsztat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cserjés

főnév
 • bozótos, csalitos, berek, liget, lugas, kiserdő, bokros, pagony, sarjerdő, harasztos, cserebokros, csadaj (tájnyelvi), csenderes (tájnyelvi), csutaj (tájnyelvi), cserő (tájnyelvi), csirittyás (tájnyelvi)

blama

főnév
 • (bizalmas): blamázs, baklövés, felsülés, megszégyenülés, szégyenvallás (régies), égés (szleng), pofára esés (durva)

beugrat

ige
 • beleugrat
 • belevisz, beleránt
 • félrevezet, megtéveszt, lóvá tesz, becsap, rászed, átver, felültet (bizalmas), bolonddá tesz, kijátszik, szédít (bizalmas), elbolondít, megtréfál, orránál fogva vezet, túljár az eszén, áltat, ujja köré csavar, átejt (bizalmas), elszédít (bizalmas), lépre csal, jégre visz, csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), befürdet (szleng), falhoz állít (szleng)

bál

főnév
 • táncmulatság, estély, ünnepség, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, cécó (bizalmas), kalamajka, balhé (bizalmas)

csonthártyagyulladás

főnév
 • periostitis (szaknyelvi)

dutyi

főnév
 • (bizalmas): börtön, fogda, kóter (régies), siti (szleng), sitt (szleng), karcer (régies), áristom (régies), fogház, fegyház, tömlöc, zárka, hűvös (bizalmas), kaszni (bizalmas), jég (szleng)

külső II.

főnév
 • forma, alak, látszat, alkat, megjelenés, küllem, külcsín (választékos), külszín, exteriőr (idegen), kinézés, kinézet, arculat, fizimiska (bizalmas), kiállítás, habitus, felépítés, külalak, kiállás, fellépés
 • felszín
 • gumiabroncs

államsegély

főnév
 • állami támogatás, szubvenció (szaknyelvi), kongrua (szaknyelvi)

alaphang

főnév
 • zönge
 • hangnem, hangvétel, hangütés, tónus
 • beszédmodor, szóhasználat

anyatej

főnév
 • női tej
 • (szleng): alkohol, szeszes ital

egyben

határozószó
 • egészben, osztatlanul
 • (régies): nyomban, rögtön, tüstént, legott (régies), íziben (tájnyelvi), mindjárt, azonnal, egyszeriben
 • együtt, egyúttal, egyszersmind, ugyanakkor, egyidejűleg

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

feltör, föltör

ige
 • széttör, megtör
 • (talajt): felszánt
 • (zárat): felfeszít, kifeszít
 • kidörzsöl, feldörzsöl, felhorzsol, felsebez, felsért, kisebesít
 • előbuggyan, felbuggyan, előtör, feltör, felfakad, előjön, feljön, felbuzog, kilövell, felszökik, felforrik (tájnyelvi)
 • felszakad (választékos), kitör (valakiből)
 • felküzdi magát, beérkezik, befut (bizalmas), előretör, az élre tör, feljön
 • meggazdagodik

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia

csügg

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

csengetés, csöngetés

főnév
 • csengettyűszó, csilingelés, hangzás, zengés, harangozás, harangszó

dogmatikus

melléknév
 • merev, hajthatatlan, vaskalapos, ellentmondást nem tűrő, doktrinér

erdőgazdaság

főnév
 • erdészet, erdőgazdálkodás, erdőművelés, fakitermelés, erdőkitermelés

delel

ige
 • ebédel, sziesztázik (bizalmas), pihen, nyugszik
 • (égitest) kulminál (szaknyelvi)

boldogít

ige
 • felvidít, felderít, megörvendeztet, gyönyörködtet, lelkesít, elragad, üdvözít (választékos), szerencséltet (régies), szerencséz (tájnyelvi), szerencsésít (tájnyelvi)

dörren

ige
 • dördül, durran, csattan, robban, detonál, dörgen (tájnyelvi), dühent (tájnyelvi)
 • elsül
 • (valakire): ráripakodik, rákiált, ráordít, ráfenekedik (tájnyelvi), förmed, rivall

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt