briliáns I. szinonimái

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

briliáns II. szinonimái

melléknév
 • tökéletes, káprázatos, remek, elsőrendű, kiváló, pazar, pompás, kitűnő, mesteri

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

reménység

főnév
 • remény, reménykedés, bizakodás
 • kilátás, valószínűség, lehetőség

tányérvirág

főnév
 • napraforgó, tányérrózsa (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a briliáns szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bodobács

főnév
 • fényköltő, mezei poloska, suszterbogár (tájnyelvi)

bányász

főnév
 • vájár, bányamunkás, aknász, csillés, hevér (régies), kőfejtő (régies), kövész (régies), bányaműves (régies), ércásó (régies), kohász (régies)

autóbuszvezető

főnév
 • buszvezető, buszsofőr, sofőr

alkalmatlankodik

ige
 • zavar, háborgat, zaklat, lábatlankodik, kellemetlenkedik, okvetetlenkedik, szerencsétlenkedik, terhére van, a nyakán lóg (valakinek), útban van, láb alatt van, feltart (valakit), feltartóztat, akadályoz, hátráltat, hátramozdít, aggat (bizalmas), inkommodál (idegen), kaszmatol (tájnyelvi), botránkodik (tájnyelvi), csetlérozik (tájnyelvi), keleficél (tájnyelvi)
 • beavatkozik, közbeszól, beleüti az orrát (valamibe)

borúlátás

főnév
 • pesszimizmus, sötétenlátás, defetizmus (idegen)

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

kivonatol

ige
 • jegyzetel, összefoglal, tömörít, összegez, kiír, excerpál (régies), extrahál (idegen), zanzásít

cserjés

főnév
 • bozótos, csalitos, berek, liget, lugas, kiserdő, bokros, pagony, sarjerdő, harasztos, cserebokros, csadaj (tájnyelvi), csenderes (tájnyelvi), csutaj (tájnyelvi), cserő (tájnyelvi), csirittyás (tájnyelvi)

dicséret

főnév
 • elismerés, méltatás, bók, áradozás, dicsőítés, dics (régies), dicshimnusz, magasztalás, tömjénezés, dicsériáda (tréfás), dicsi (szleng)
 • ének (régies)

eszpresszókávé

főnév
 • kávé, fekete (bizalmas), feketekávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies), gépkávé (régies)

elkiált

ige
 • (elkiáltja magát): elkurjantja magát, felkiált, elordítja magát, elrikkantja magát

brutalitás

melléknév
 • durvaság, kegyetlenség, erőszakosság, atrocitás

biztonságos

melléknév
 • biztos, megbízható, veszélytelen, bátorságos (régies)(bizalmas)

cink

főnév
 • horgany (szaknyelvi)
 • (szleng): alakoskodás, gazság, gaztett

elhisz

ige
 • elfogad, hitelt ad (valaminek), bevesz (bizalmas), készpénznek vesz, szentírásnak vesz, ráharap, megeszik (szleng), megkajál (szleng), beszop (szleng), beugrik, lépre megy, bedől (valakinek) (bizalmas), felül (valakinek) Sz: bedől, mint maci a málnásba; bekapja a horgot (bizalmas); bekapja a csalit (szleng); beveszi a kefét (szleng)
 • (elhiszi magát) (tájnyelvi): elbízza magát, elbizakodik, vérszemet kap, felbátorodik

bútorhuzat

főnév
 • bútorszövet, üléshuzat, bútorkárpit, kárpit

beadvány

főnév
 • kérvény, kérelem, kérés, felterjesztés, kereset (szaknyelvi), ügyirat, kérelmezés, folyamodvány, petíció, bejelentés

csakhamar

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, haladéktalanul, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), mielőbb, mihamarabb, a közeljövőben, (egy) kis idő múlva, rövidesen, maholnap, kisvártatva, kevésvártatva (választékos), innen-onnan (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi), azonnal, mindjárt, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), rögvest (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), prompt (bizalmas)
 • sokára, később

elképzelhetetlen

melléknév
 • megfoghatatlan, felfoghatatlan, hihetetlen, lehetetlen, valószínűtlen, képtelen, megvalósíthatatlan, keresztülvihetetlen, abszurd, fantasztikus, érthetetlen