bútorhuzat szinonimái

főnév
 • bútorszövet, üléshuzat, bútorkárpit, kárpit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vátesz

főnév
 • (választékos): jós, látnok, próféta, jövendölő, igazlátó (régies), távolbalátó (régies)

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bútorhuzat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bonyolít

ige
 • komplikál, kuszál, összekuszál, összezavar, összegabalyít, gabalyít, megnehezít, kever (régies), kavar (szleng)
 • lebonyolít, elintéz, intéz

becipel

ige
 • bevisz, behoz, behord, behordoz, behurcol, bevonszol, becepel (tájnyelvi)

baklövés

főnév
 • melléfogás, tévedés, hiba, balfogás (választékos), kisiklás, gikszer (bizalmas), ügyetlenség, ballépés, botlás, tapintatlanság, elszólás, baki (bizalmas), elnézés, meggondolatlanság, blamázs, malőr (bizalmas), blama (bizalmas), fals, gaff (régies)

állomásépület

főnév
 • állomás, vasútállomás, vasúti épület, indóház (régies)

briliáns I.

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

cserez

ige
 • (bőrt): pácol, kikészít
 • megedz

komédiázik

ige
 • (régies): szerepel, föllép, alakít, megszemélyesít, játszik
 • tréfál, bolondozik, viccelődik, mókázik, bohóckodik, marháskodik (bizalmas)
 • (pejoratív): alakoskodik, kétszínűsködik, színlel, színészkedik, megjátssza magát, tettet, tetteti magát, szimulál

csiszoló

főnév
 • csiszolómunkás, fényező
 • csiszolóműhely, fényezőműhely

doboz

főnév
 • skatulya, iskátula (régies), kazetta, pikszis (régies), szelence (régies), ládika, ládikó, tok, káva (televízióé), dózni (tájnyelvi), pakli (tájnyelvi)

ezer

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, számtalan

elmélkedés

főnév
 • gondolkodás, töprengés, elmélyedés, okfejtés, okoskodás, eszmefuttatás, elmefuttatás, mérlegelés, latolgatás, tűnődés, kontempláció (régies), szemlélődés, vizsgálódás, meditáció, meditálás, reflexió, merengés, spekuláció, spekulálás (bizalmas), tervezgetés

búzadara

főnév
 • gríz (bizalmas)

bólongat

ige
 • (tájnyelvi): bólogat, bólingat

csalafinta

melléknév
 • ravasz, fortélyos, furfangos, furmányos (tájnyelvi), agyafúrt, csavaros eszű, csavaros észjárású, fondor (választékos), fondorlatos, ördöngös, cseles, huncut, elmés, fifikás (bizalmas), trükkös (bizalmas), hóhem (bizalmas), macher (bizalmas), bogáncseszű (tájnyelvi), csalavér (tájnyelvi), cselefendi (tájnyelvi)

elkövetkezik

ige
 • bekövetkezik, eljön, elérkezik, sor kerül (valamire), beteljesedik, megvalósul, realizálódik

célpont

főnév
 • cél, céltábla, céltérség, objektum (szaknyelvi)
 • célkitűzés, törekvés, szándék, terv, elgondolás, rendeltetés, előirányzat, végcél

begörbül

ige
 • meggörbül, meghajlik, behajlik, elhajlik

csecs, csöcs

főnév
 • mell, emlő, kebel (választékos), didi (bizalmas), cici (bizalmas), tőgy (durva), csicsi (tájnyelvi), duda (szleng), előny (szleng), lökhárító (szleng), ködlámpák (szleng), ütköző (szleng)

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág