bodobács szinonimái

főnév
 • fényköltő, mezei poloska, suszterbogár (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odaküld

ige
 • elküld, eljuttat, odajuttat

lanyha

melléknév
 • enyhe, csekély, kicsi, mérsékelt
 • lagymatag, tunya, lomha, lusta, lajhár (régies), renyhe
 • erőtlen, gyönge, tipitupi (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bodobács szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

betanul

ige
 • begyakorol, megtanul, elsajátít, bemagol, memorizál, emlékezetébe vés, beszajkóz, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), emlékezetébe ró (régies), beleokul (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

átminősít

ige
 • átértékel, átsorol, átrangsorol, átkvalifikál, áttesz, átrak, átállít, átképez
 • kinevez, előléptet
 • lefokoz, visszaminősít

árvíz

főnév
 • ár, áradat, áradás, árhullám, özön, vízözön, vízár, víztömeg, dagály, inundáció (régies), kiöntés, özönvíz

agyonsújt

ige
 • agyonüt, agyonvág, megöl, meggyilkol

bír

ige
 • elbír, megbír
 • (bírja magát): jó erőben van, erős
 • elvisel, eltűr, kibír, kiáll, áll
 • (szleng): szeret, kedvel, tetszik (valakinek valami), csíp (szleng), komál (szleng), vonzódik (valakihez)
 • képes, tud, győz
 • (valakit valamire): rábír, rábeszél, rávesz, kényszerít, késztet, indít (valamire)
 • (régies): birtokol, birtokában van, van (valamije), rendelkezik (valamivel), bírlal (szaknyelvi)
 • (nyelvet): tud, ismer, beszél
 • (valakivel): féken tart, kordában tart

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

kirakat

főnév
 • boltablak, tárló, üvegszekrény, ózlag (tájnyelvi), vitrin, portál (régies)
 • bemutató, bemutatás, expozíció (idegen), kiállítás, mutatvány, szemle, szemlére tétel
 • megjelenítés, külső, külszín, látszat, látszateredmény

cipőzsinór

főnév
 • fűző, cipőfűző, cipőfűzőzsinór, fűzőzsinór, fűzőszalag, cipőmadzag, cipőpertli (bizalmas)

csőlakó

melléknév
 • csavargó, csöves (szleng), csövi (bizalmas), hajléktalan, csatornatöltelék (pejoratív), hobó (szleng)

építészet

főnév
 • építőművészet, architektúra (szaknyelvi)
 • építészettan, architektonika (idegen)

élelmezés

főnév
 • étkeztetés, ellátás, etetés, táplálás, kosztoltatás (bizalmas), menázsi (régies), gondoskodás (valakiről), penzió (szaknyelvi), alimentáció (régies)

bogarászik

ige
 • keresgél, kutat, kutatgat, böngész
 • piszmog, pepecsel

beszámoló

főnév
 • jelentés, tájékoztatás, tudósítás, riport, hír, közlemény, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés, előadás, recenzió (szaknyelvi), összefoglalás, expozé (szaknyelvi), számadás, előadmány (régies)

bujkál

ige
 • menekül, bujdosik, bujdokol (választékos), rejtőzködik, bolyong, kóborol, rejtőzik, lapul, dekkol (szleng), ligetel (tájnyelvi)
 • (valaki, valami elől): bújik, kerül (valakit)
 • (betegség): készülődik, lappang, közeleg
 • játszadozik, enyeleg, bújócskázik
 • ólálkodik

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)

bonyolít

ige
 • komplikál, kuszál, összekuszál, összezavar, összegabalyít, gabalyít, megnehezít, kever (régies), kavar (szleng)
 • lebonyolít, elintéz, intéz

atya

főnév
 • apa, édesapa, szülő, nemző, apu, papa, api (bizalmas), öreg (bizalmas), fater (szleng)
 • ősapa, ős, előd
 • szerző, alkotó, létrehozó, alapító, kezdeményező
 • pap, lelkész, lelkipásztor, pásztor, szerzetes, páter, barát
 • Isten, Atyaisten, Atyaúristen

büfé

főnév
 • falatozó, étkezde, kantin, kocsma (tájnyelvi), kricsmi (szleng), böfögő (szleng), topogó (szleng)

elégtelen I.

melléknév
 • hiányos, kevés, pontatlan, inadekvát (idegen), inszufficiens (idegen), szűkös, szegényes, ínséges, nyomorúságos, gyenge, gyér, ritka, gyatra, hitvány, silány, hatástalan, eredménytelen, tökéletlen