bányász szinonimái

főnév
 • vájár, bányamunkás, aknász, csillés, hevér (régies), kőfejtő (régies), kövész (régies), bányaműves (régies), ércásó (régies), kohász (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pápaság

főnév
 • szentszék
 • pápizmus

elbúcsúztat

ige
 • elparentál (régies), végbúcsút mond, elénekel, elharangoz, elsirat, eltemet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bányász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átminősít

ige
 • átértékel, átsorol, átrangsorol, átkvalifikál, áttesz, átrak, átállít, átképez
 • kinevez, előléptet
 • lefokoz, visszaminősít

ajtófélfa

főnév
 • ajtótok, ajtófél (tájnyelvi), ajtószárfa (tájnyelvi), ajtómellék (tájnyelvi)

ABC-áruház

főnév
 • ábécé (bizalmas), szupermarket, élelmiszerbolt, bolt, üzlet

bábos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), mézeskalácsos
 • bábjátékos, bábszínész

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál

kása

főnév
 • pép, habarcs (régies)
 • nyák, püré
 • köles
 • rizs
 • dara

beszélget

ige
 • társalog, társalkodik, tárgyal, eszmecserét folytat, szót vált, diskurál, diskurzust folytat, dumál (szleng), dumcsizik (bizalmas), cseveg, fecseg, cseverészik, fecserészik, tereferél, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), trafikál (régies), kaszinózik (bizalmas), konverzál (régies), tislizik (régies, bizalmas), pletykál, pletyóz (szleng)

bosszankodik

ige
 • felbosszankodik, mérgelődik, dühöng, orrol, füstölög, fortyog, hergelődik (tájnyelvi), indignálódik (régies), dúl-fúl, haragszik, prüszköl Sz: eszi a méreg; nyeli a mérgét; bántja a csőrét (valami); szúrja a szemét (valami); eszi a fene (valami miatt); eszi a kefét (szleng)

elfoglaltság

főnév
 • tevékenység, munka, foglalkozás, foglalatosság, dolog, teendő, tennivaló, munkálkodás, kötöttség, lekötöttség, időtöltés

dátum

főnév
 • dátumozás, keltezés, kelet
 • időpont

bárányfark, bárányfa

főnév
 • bókoló amaránt, csüngő amaránt

átjárás

főnév
 • átkelés, áthaladás, átvonulás, átmenés, átmenetel
 • átjáró, passzázs

beleél

ige
 • (beleéli magát): beleérzi magát, beleképzeli magát, átél, átérez
 • beleringatja magát, belelovalja magát
 • megbarátkozik, megszokik, hozzászokik

csuhé

főnév
 • (tájnyelvi): csuha (tájnyelvi), suska (tájnyelvi), kukoricahaj (tájnyelvi)

becipel

ige
 • bevisz, behoz, behord, behordoz, behurcol, bevonszol, becepel (tájnyelvi)

aktivitás

főnév
 • cselekvőképesség, tetterő, tettvágy, elevenség, élet
 • tevékenység, ténykedés, működés, munkálkodás

belever

ige
 • beleüt, belekalapál, beleszögel, beledöngöl, beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi)
 • belesulykol, eszébe vés, agyába vés, fejébe ver, belekalapál, megtanít, rászoktat

dalmű

főnév
 • dalköltemény, daljáték, musical (idegen), opera, operett, zenedráma