borúlátás szinonimái

főnév
 • pesszimizmus, sötétenlátás, defetizmus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kényeztet

ige
 • ajnároz, dédelget, babusgat, becéz, tutujgat (tájnyelvi), pátyolgat, babuskál, gedél (tájnyelvi), alintál (tájnyelvi), bángyál (tájnyelvi), mecegtet (tájnyelvi), pityegtet (tájnyelvi)
 • félrenevel Sz: tejben-vajban füröszt; tenyerén hord; még a széket is megfújja alatta; azt se tudja, a hamuba takarja-e vagy a parazsába; lába nyomát se lépi át; úgy bánik vele, mint a hímes tojással; lehozza neki a csillagokat is az égről

gubbaszt

ige
 • üldögél, kuksol, kuporog, kucorog, csücsül (bizalmas), gunnyaszt, darvadozik (tájnyelvi), gubbaszkodik (tájnyelvi) Sz: úgy ül ott, mint szent gugg; ül, mint egy óntúzok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borúlátás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bír

ige
 • elbír, megbír
 • (bírja magát): jó erőben van, erős
 • elvisel, eltűr, kibír, kiáll, áll
 • (szleng): szeret, kedvel, tetszik (valakinek valami), csíp (szleng), komál (szleng), vonzódik (valakihez)
 • képes, tud, győz
 • (valakit valamire): rábír, rábeszél, rávesz, kényszerít, késztet, indít (valamire)
 • (régies): birtokol, birtokában van, van (valamije), rendelkezik (valamivel), bírlal (szaknyelvi)
 • (nyelvet): tud, ismer, beszél
 • (valakivel): féken tart, kordában tart

bábos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), mézeskalácsos
 • bábjátékos, bábszínész

átlagember

főnév
 • közember, az utca embere, közkatona (régies), közlegény (régies), tucatember, kispista (szleng), Kovács János (szleng), béla (szleng), géza (szleng), tizenkettő egy tucat (tréfás)

alamuszi

melléknév
 • alattomos, ravasz, ravaszkodó, sunyi, sunnyogó (régies), lapító, képmutató, álnok, fondorlatos, sötétbehegedülő (tájnyelvi), lapútyimatyi (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): álomszuszék, lusta, rest, tunya, pepecs (régies)
 • (tájnyelvi): mamlasz, bátortalan, félénk, gyámoltalan, gyáva, anyámasszony katonája, mafla, pipogya, ügyefogyott, tutyimutyi, nyimnyám, teddide-teddoda

boldogtalan

melléknév
 • bánatos, bús, szomorú, rosszkedvű, csüggedt, levert, mélabús, búskomor, lehangolt, nyomott, elcsüggedt, kedveszegett, vigasztalan, kiegyensúlyozatlan, deprimált, depressziós, siralmas, kedvezőtlen, fájdalmas, borús, szerencsétlen, peches, nyomorult, szánalmas, balsorsú, balsikerű, elhagyatott, kitaszított, sorsüldözött, számkivetett, megalázott

cukortartó

főnév
 • cukorpikszis (régies)
 • bonbonniere (idegen)

kiterebélyesedik

ige
 • megnövekszik, kibővül, kiszélesedik

csatol

ige
 • (valamit valamihez): kapcsol, erősít, fűz, rögzít, illeszt, biggyeszt
 • mellékel, fűz, hozzáfűz, told, hozzátold, hozzáad, hozzátesz, inkludál (szaknyelvi)
 • annektál (szaknyelvi), bekebelez, elfoglal

dekoráció

főnév
 • dísz, díszítmény, díszítés, ékítmény, dekórum (régies)
 • kellék, díszlet
 • (régies): érdemrend, kitüntetés, rendjel, dekórum (régies)

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

elhasal

ige
 • elesik, elbukik, hasra esik, orra bukik, elvágódik, elterül
 • (vizsgán) megbukik, elzúg (bizalmas), buktázik (bizalmas), elvérzik (bizalmas), leveri a lécet (szleng), nyári egyetemre jár (bizalmas), szaltózik (szleng)

borzasztóan

határozószó
 • nagyon, rendkívül, módfelett, szerfelett, felettébb (választékos), irtón, rettentően, átkozottul, irtózatosan, rémségesen, szörnyen, megdöbbentően, roppantul, rettenetesen, kutyául, iszonyúan, fenemód, kegyetlenül, szörnyűségesen, embertelenül, félelmetesen, szörnyűmód, rém (bizalmas), marhamód, pokolian (bizalmas)

bíbor

főnév
 • (jelzőként is): bíborvörös, bíborszín, bíborpiros, bíboros (választékos), lilásvörös, purpur (idegen), csigavérszín (régies)
 • bíborszövet, bisszus (idegen)
 • (tájnyelvi): bíborhere
 • (régies): bársony

célállomás

főnév
 • végállomás, rendeltetési hely, végcél

eleven

melléknév
 • élő, létező, hús-vér
 • élénk, mozgékony, izgő-mozgó, fürge, friss, lendületes, virgonc, nyüzsgő, ugribugri, energikus, agilis, játékos, pajkos, tűzrőlpattant, tüzes, víg, vidám, bohókás Sz: eleven, mint a csík
 • változatos, lendületes, fordulatos, mozgalmas, érdekfeszítő, életszerű, színes, színpompás, képszerű, plasztikus

briliáns I.

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

bán1

ige
 • sajnál, szán, szán-bán, fájlal, szomorkodik, kesereg (valami miatt), búsul (valami miatt)(valamire)
 • (tájnyelvi): elvész, károsodik, csorbul

címertan

főnév
 • címerleírás, címermagyarázat, címerfejtés, heraldika (szaknyelvi)

elhallgat

ige
 • elcsendesedik, elnémul, torkán akad a szó, befogja a száját (bizalmas), pianóban nyomja (szleng), megkukul (bizalmas), elkussol (durva), begombolkozik (szleng, tréfás) Sz: azt se mondja, fapapucs; befagy a szája; befogja a lepénylesőt; befogja a kenyeres zsák száját; bőrt húz a fogára (szleng); felteszi a szájkosarat (szleng); felteszi a hangfogót (szleng); kikopik a beszédből, mint a mogyoró a tokjából; lecsapja a reteszt
 • (zene, taps): abbamarad, bevégződik, véget ér, elül, megszűnik
 • hallgat, figyel, figyelemmel kísér
 • (valamit): eltitkol, rejteget, leplez, palástol, álcáz, takargat, magába fojt, visszatart, lenyel (bizalmas), eltussol