elképzelhetetlen szinonimái

melléknév
 • megfoghatatlan, felfoghatatlan, hihetetlen, lehetetlen, valószínűtlen, képtelen, megvalósíthatatlan, keresztülvihetetlen, abszurd, fantasztikus, érthetetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

artista

főnév
 • akrobata, trapézművész, légtornász, erőművész, kötéltáncos, varietéművész, cirkuszművész

pedagógia

főnév
 • neveléstudomány, neveléstan, nevelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elképzelhetetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elégtelen I.

melléknév
 • hiányos, kevés, pontatlan, inadekvát (idegen), inszufficiens (idegen), szűkös, szegényes, ínséges, nyomorúságos, gyenge, gyér, ritka, gyatra, hitvány, silány, hatástalan, eredménytelen, tökéletlen

dalmű

főnév
 • dalköltemény, daljáték, musical (idegen), opera, operett, zenedráma

csóka

főnév
 • (szleng): aggastyán, öregember
 • öreg katona

bővít

ige
 • nagyobbít, tágít, kiterjeszt, szélesít, megnöveszt, szaporít, felnagyít, fejleszt, megerősít, erősít, emel, fokoz
 • gyarapít, növel, gazdagít

elhallgat

ige
 • elcsendesedik, elnémul, torkán akad a szó, befogja a száját (bizalmas), pianóban nyomja (szleng), megkukul (bizalmas), elkussol (durva), begombolkozik (szleng, tréfás) Sz: azt se mondja, fapapucs; befagy a szája; befogja a lepénylesőt; befogja a kenyeres zsák száját; bőrt húz a fogára (szleng); felteszi a szájkosarat (szleng); felteszi a hangfogót (szleng); kikopik a beszédből, mint a mogyoró a tokjából; lecsapja a reteszt
 • (zene, taps): abbamarad, bevégződik, véget ér, elül, megszűnik
 • hallgat, figyel, figyelemmel kísér
 • (valamit): eltitkol, rejteget, leplez, palástol, álcáz, takargat, magába fojt, visszatart, lenyel (bizalmas), eltussol

elterel

ige
 • elhajt, elvezet, elirányít, elkerget, elűz, eltérenget (tájnyelvi)
 • eltérít
 • (figyelmet): elvon, eltérít

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

belekerül

ige
 • belejut, belekeveredik, belesodródik, beleesik
 • (valamennyibe): kerül, belejön (bizalmas), kóstál (bizalmas), lesz
 • beletelik

begyakorol

ige
 • betanul, megtanul, elsajátít, besulykol, bemagol, beverkliz (bizalmas), beidegez (régies), beemléz (régies), beszajkóz, bebifláz (bizalmas)

berohan

ige
 • betör, beront, benyargal, beszáguld, beviharzik, betörtet, bezubogtat (tájnyelvi)

elvonatkoztat

ige
 • elvon, absztrahál (idegen), általánosít(idegen)
 • (valamitől): eltekint(valamivel)

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő

filctoll

főnév
 • rosttoll, rostirón

elkeseredik

ige
 • elszomorodik, kedvetlenedik, nekibúsul, kétségbeesik, elcsügged, elszontyolodik, odalesz, letörik, sírva fakad Sz: a búnak fenekébe esik

elcsíp

ige
 • lecsippent, leszakít, elszakít
 • elcsen, elvesz
 • elfog, kézre kerít, nyakon csíp, fülön csíp, fülön fog, lefülel, rajtakap
 • megkaparint, hatalmába kerít, megcsíp (bizalmas)
 • elér, elkap

előtti

melléknév
 • előbbi, előbbeni (tájnyelvi), korábbi

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

demokrata

főnév
 • népbarát (régies)

elsős

főnév
 • elsőosztályos, elemista (régies), szecska (régies), kisiskolás
 • elsőéves, gólya

fibula

főnév
 • csat, kapocs, tű
 • szárkapocs (szaknyelvi)