eszpresszókávé szinonimái

főnév
 • kávé, fekete (bizalmas), feketekávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies), gépkávé (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

torlódik

ige
 • zsúfolódik, összegyűlik, összetömörül
 • (munka): felgyülemlik, halmozódik, tornyosodik, felhalmozódik, felszaporodik

párszor

határozószó
 • néhányszor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eszpresszókávé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

építészet

főnév
 • építőművészet, architektúra (szaknyelvi)
 • építészettan, architektonika (idegen)

elfoglaltság

főnév
 • tevékenység, munka, foglalkozás, foglalatosság, dolog, teendő, tennivaló, munkálkodás, kötöttség, lekötöttség, időtöltés

elbúcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút vesz (valakitől), búcsút mond (valakinek), búcsút int (valakinek), búcsút rebeg (valakinek), búcsúzik (valakitől), istenhozzádot mond (valakinek), elválik, elválakozik (tájnyelvi)

demokrata

főnév
 • népbarát (régies)

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

felelős II.

főnév
 • illetékes
 • szavatoló, kezes

mértéktelen

melléknév
 • túlhajtott, szertelen, túlzott, túlzó, mohó, buja, telhetetlen, zabolátlan, féktelen, excesszív (idegen), enormis (idegen), divatlan (tájnyelvi), szélsőséges, határtalan, eszeveszett, elvadult, rendkívüli, eltúlzott

cécó

főnév
 • (bizalmas): mulatozás, mulatság, muri (bizalmas), buli (bizalmas)
 • hűhó, cirkusz, felfordulás, civakodás, botrány, hajcihő (bizalmas), hercehurca (bizalmas), balhé (szleng), vakparádé (tájnyelvi), felhajtás, kalamajka, csinnadratta

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó

csacsi I.

főnév
 • szamár, füles (bizalmas), csuzi (tájnyelvi)

felidegesít, fölideg

ige
 • felbosszant, felingerel, felmérgesít, feldühít, dühösít, megharagít, felhergel, felizgat, felbőszít, feltüzel, dühbe hoz, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felzaklat, fellobbant, felajz, felkorbácsol, felfokoz, stimulál, feldúl, felheccel, bepöccent (szleng), bepörget (szleng), felcukkol (szleng), kiidegel (szleng)

figura

főnév
 • alak, tárgy, idom
 • bábu, báb
 • szereplő
 • tánclépés, táncmozdulat, motívum, módozat, változat
 • szerzet, pofa (szleng), csodabogár, fickó

hiperbola

főnév
 • (szaknyelvi): nagyítás, túlzás
 • (szaknyelvi): kúpmetszet

gyermeki

melléknév
 • gyermekes, naiv, nyílt, őszinte, elfogulatlan, természetes, ártatlan, tiszta, mesterkéletlen, romlatlan, tapasztalatlan, keresetlen

ésszerűtlen

melléknév
 • logikátlan, illogikus, irracionális, okszerűtlen (választékos), következetlen, inkonzekvens (idegen), célszerűtlen, oktalan, alaptalan, esztelen, bolond

engedetlen

melléknév
 • szófogadatlan, rakoncátlan, fegyelmezetlen, kezelhetetlen, rendbontó, fegyelemsértő, zabolátlan, féktelen, renitens (idegen), deviáns (szaknyelvi), ellenszegülő, ellenálló, rebellis (idegen), dacos, konok, hajlíthatatlan, makacs, nyakas, makrancos, akaratos, keménynyakú, nyakaskodó, csökönyös, önfejű, keményfejű, hajthatatlan, merev, megátalkodott

fegyveres II.

főnév
 • katona, harcos, kardos (régies)

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

ezer

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, számtalan

elhidegül

ige
 • elhidegedik, eltávolodik, elfordul, kiszeret (valakiből), elidegenedik(valakihez)(valakivel)
 • kihűl, elhűl
 • (régies): meghűl, megfázik, átfázik

fel-alá, föl-alá

határozószó
 • ide-oda, előre-hátra, oda-vissza, összevissza

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő