gyűjt szinonimái

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (szaknyelvi), aggregál (szaknyelvi), felhalmoz, szerez, beszerez, betakarít, kazaloz (tájnyelvi), tetéz, rakásol (régies), raktároz, tárol
 • takarékoskodik, félretesz, spórol (bizalmas), élére rak, zsugorgat, kuporgat, őrizget, tartalékol
 • kéreget, kunyerál, koldul, kalapoz, perselyez, tányéroz, koledál (régies)
 • megszerez, akvirál (régies)
 • összevon, összehív, összecsődít, összeterel, újoncoz (régies), verbuvál, toboroz (régies), rekrutál (régies)
 • keres, böngész, bogarász, tallóz, szed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

porhanyó, porhanyós

melléknév
 • pudvás, redves, korhadt, porhó (tájnyelvi)
 • lágy, puha, omlós

pőre

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, öltözetlen, ruhátlan, pucér
 • félmeztelen
 • nincstelen, szegény
 • tiszta, valóságos, szépítetlen, meztelen, puszta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyűjt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gravitáció

főnév
 • tömegvonzás, nehézségi erő, nehézkedés (régies)

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

feltétlen, föltétlen II.

 • feltétlenül, föltétlenül, okvetlenül, mindenesetre, persze, természetesen, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, mindenképpen, igazán, biztosan, bizonyosan, mindenáron, kétségkívül, kétségtelenül, ha törik, ha szakad
 • feltétel nélkül, ellenvetés nélkül

ezért I.

határozószó
 • emiatt, ennek következtében, ez okból
 • evégett, e célból, evégből, evégre

gyermekmenhely

főnév
 • árvaház, intézet, lelencház (régies)

hasonlóan

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), hasonlóképpen, hasonlóképp, olyanformán (tájnyelvi)

pártütő

főnév
 • lázadó, zendülő, összeesküvő, pártos (régies), pártoskodó, hűtlen, áruló, hadindító (régies), rebellis (régies), infidélis (régies)(régies)

előugrik

ige
 • előpattan
 • kipattan, kiugrik
 • előreugrik, előrenyúlik

elnézeget

ige
 • elnéz, nézelődik, szemlélődik, nézdegél (tájnyelvi), elbámészkodik, elnézkel (tájnyelvi)

bevált1

ige
 • felvált, átvált, becserél, konvertál (szaknyelvi)
 • beteljesít, kielégít, valóra vált, teljesít, megvalósít

eltúloz

ige
 • felnagyít, kihegyez, kiélez, dramatizál, felfúj (bizalmas), kiszínez, feltupíroz (bizalmas) Sz: a bolhából elefántot csinál; a szúnyogból elefántot csinál
 • túlzásba visz, túlhangsúlyoz, túljátszik

hazaárulás

főnév
 • országárulás, honárulás (régies), perduellió (régies)

hordó

főnév
 • lajt, tartály

kikelet

főnév
 • tavasz, tavaszidő

jövet II.

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér

gyülekező

főnév
 • sorakozó, létszámolvasás, mustra (régies), számbavétel, szemle

görcs

főnév
 • csomó, kinövés, göcsört, göb, csög, göcs, csombók (tájnyelvi), bütyök (tájnyelvi)
 • vakarcs, mitugrász, törpe
 • bog, kötés
 • konvulzió (szaknyelvi), spazmus (idegen), összehúzódás
 • szúrás, nyilallás
 • fene, nyavalya

hamvazószerda

főnév
 • hamusszerda (tájnyelvi), hamvasszerda (tájnyelvi)

jócskán

határozószó
 • bőven, bőségesen, bőséggel, meglehetősen, alaposan, nagymértékben, jelentős mértékben, számottevően, igencsak, ugyancsak, eléggé, móddal (tájnyelvi), jómódin (tájnyelvi)
 • sokáig, jó darabig

hagyatkozik

ige
 • bízza magát (valakire, valamire)
 • utal (valamire)
 • végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, örökül hagy, testál (régies)

firkant

ige
 • odavet, vakarít (tájnyelvi), fickant (tájnyelvi)

háramlik, háramol

ige
 • hárul, átszáll, rászáll, érint (valakit), visszaszáll rá, jut osztályrészül (szaknyelvi), esik (valakire)
 • (régies): öröklődik, száll (valakire)

jóvátesz

ige
 • helyrehoz, kiköszörül, levezekel, bűnhődik, megvált, expiál (régies), kiengesztel, elégtételt ad
 • kijavít, korrigál, helyesbít, kiigazít, orvosol, reparál
 • pótol, visszaad, visszatérít, kárpótol, kártalanít, kompenzál, ellensúlyoz, rendez