útravaló szinonimái

főnév
 • úti élelem, elemózsia, élelemkészlet, muníció (tájnyelvi)
 • útiköltség, útipénz, viaticum (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

parasztszármazású

melléknév
 • paraszt, falusi, vidéki

akarás

főnév
 • szándék, törekvés, elszánás, eltökélés, elhatározás, igenlés
 • akarat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a útravaló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

telephely

főnév
 • telep, lerakat, megőrzőhely, raktártelep, gyűjtőhely

tartás

főnév
 • fogás, rögzítés
 • testtartás, testhelyzet
 • marasztalás, tartóztatás
 • tárolás, raktározás
 • értékelés, becsülés
 • birtoklás
 • gondozás, ellátás, gondviselés
 • nevelés, tenyésztés
 • rendezés, szervezés, lebonyolítás
 • tartósság
 • szilárdság, gerincesség
 • méltóság
 • tartam

szexi

melléknév
 • (bizalmas): érzéki, izgató, szexepiles
 • vonzó

urbanizáció

főnév
 • (szaknyelvi): városiasodás

védelem

főnév
 • védelmezés, oltalmazás, megvédés, megőrzés, megóvás, megmentés
 • gondviselés
 • oltalom, pártfogás, pártolás, pártfogolás, támogatás, segítség, égisz (választékos), szárnya (valakinek), közbenjárás, mentség, mentegetés, gyámol (régies)
 • védőügyvéd, védő, jogi képviselő
 • jogi képviselet
 • védekezés, defenzíva (idegen)
 • biztonság, menedék, védőszárny, védőbástya, menhely (régies), fedezet, mentsvár
 • őrizet
 • védők, védőjátékosok, védősor

stáció

főnév
 • szakasz, fejlődés, fok
 • mozzanat
 • (régies): állomás, útszakasz
 • pihenő

sodródeszka

főnév
 • gyúródeszka, gyúrótábla, nyújtódeszka, lapító (tájnyelvi)

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

vékonyít

ige
 • koptat, elkeskenyít, keskenyít, zsugorít, szűkít
 • tömörít
 • (tájnyelvi): hígít, gyengít
 • ritkít
 • fogyaszt, karcsúsít, slankít

visszatorpan

ige
 • visszahőköl, visszahökken, visszariad, visszaretten, meghátrál, meginog

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

uzsora

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

főnév
 • varrótű
 • kötőtű
 • horgolótű
 • biztosítótű
 • gombostű
 • melltű, bross, mellcsat, gyöngytű, dísztű, kitűző
 • fibula
 • tűlevél
 • (szleng): fecskendő, injekciós tű, csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), műszer (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng)

valóban

határozószó
 • igazán, tényleg, csakugyan, valójában, kétségkívül, bizonyosan, persze, igazában, komolyan

ürmös

főnév
 • vermut, ürmösbor

tenyeres

melléknév
 • (régies): izmos, erős, markos (tájnyelvi)

vármegye

főnév
 • megye, comitatus (régies)