uzsora szinonimái

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

takargat

ige
 • bugyolál, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • leplez, palástol, álcáz, kendőz, elrejt, rejteget, titkol, eltitkol, dugdos, homályba borít, elsimít, eltussol, elhallgat, elmismásol (bizalmas), elken (bizalmas)

uszítás

főnév
 • biztatás, nógatás, rászabadítás
 • lázítás, bujtogatás, felbujtás, heccelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a uzsora szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tűz2

főnév
 • láng, gyúlás (tájnyelvi)
 • parázs, üszög, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), üszök (régies), elevenszén (régies), élőszén (régies), éltűz (régies)
 • tűzvész, tűzeset, vörös kakas, incendium (régies)
 • tüzelés, lövöldözés, lődözés, pufogtatás, harc, tűzharc, puskatűz, ágyútűz
 • (drágakő): ragyogás, fény
 • (boré): erő, zamat
 • láz, égető fájdalom
 • buzgalom, buzgóság, hév, gerjedet (régies), indulat, hevesség, hevület, lelkesültség, lelkesedés, szenvedély, lángolás

televízióműsor

főnév
 • tévéműsor, adás

tartózkodás

főnév
 • időzés, időtöltés, maradás, ottlét
 • óvakodás, mértékletesség, türtőztetés
 • elzárkózás, önmegtartóztatás, lemondás, absztinencia (választékos), böjt, diéta
 • szemérmesség, szemérem, feszélyezettség, szégyenlősség, szerénység
 • gátlás
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, finomság, gyengédség, gyöngédség, figyelmesség, diszkréció

szignál1

ige
 • jelez, jelt ad
 • aláír, láttamoz, kézjegyével ellát, ellenjegyez, hitelesít

urizál

ige
 • uraskodik, urat játszik, adja az urat, előkelősködik

védő I.

melléknév
 • védelmező, óvó, oltalmazó
 • defenzív (idegen), elhárító, mentő
 • megelőző, profilaktikus (szaknyelvi)

státusz

főnév
 • állás, hely, álláshely, munkahely
 • rang, pozíció
 • (választékos): állapot, helyzet
 • (régies): állam
 • (régies): testület, kar, rend, méltóság

sóhajtozik

ige
 • sóhajt
 • nyög, nyöszörög, halédezik (tájnyelvi)
 • epekedik, áhítozik, sóvárog, vágyakozik
 • panaszkodik, sipárog (tájnyelvi), fohászkodik
 • bánkódik

ondó

főnév
 • mag, férfimag, sperma, pőc (régies), geci (durva), brinza (szleng), trutymó (szleng), trutyi (szleng)

szakérettségi

főnév
 • gyorstalpaló (pejoratív)

véletlen III.

határozószó
 • véletlenül, akaratlanul, hirtelenül, történetesen

visszavágyik

ige
 • visszakívánkozik, visszavágyódik

kétéves

melléknév
 • kétévi, másodévenkénti, kétévenkénti
 • kétnyári
 • másodfű

üdülő II.

főnév
 • üdülőhely, fürdőhely, nyaralóhely
 • üdülőtelep
 • üdülővendég, fürdővendég, nyaralóvendég
 • üdülőépület, nyaraló, hétvégi ház, dácsa (szleng), víkendház

tülekedik

ige
 • tolong, tolakodik, lökdösődik
 • dulakodik, türkőzik (tájnyelvi), nyomakodik, nyomul

valósághű

melléknév
 • pontos, hajszálpontos, precíz, akkurátus (régies)
 • realista (ábrázolásmód)

üstök

főnév
 • (régies): hajzat, bozont
 • hajfonat, hajfonadék, csimbók, varkocs
 • grabanc
 • (üstökösé): csóva, fénycsóva

teológia

főnév
 • hittudomány
 • hittudományi főiskola

városrész

főnév
 • városnegyed, negyed, hóstát (régies)
 • körzet, kerület, rész