visszatorpan szinonimái

ige
 • visszahőköl, visszahökken, visszariad, visszaretten, meghátrál, meginog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vulgáris

melléknév
 • hétköznapi, ismert, közismert, közérthető
 • népies, népszerű
 • közönséges, szabados, alantas, pórias, útszéli, parlagias, goromba, durva, otromba, trágár, obszcén, ordenáré, ocsmány, megbotránkoztató
 • szakszerűtlen, tudománytalan, leegyszerűsített

megárt

ige
 • kárt okoz, behasznál (tájnyelvi), meghasznál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszatorpan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vetület

főnév
 • tükröződés, projekció (idegen)
 • vetületrajz
 • hatás, követelmény, kimenetel

úszkál

ige
 • úszik, fürdik, lubickol, uszkorál (tájnyelvi), evickél, strandol
 • (folyadékban): lebeg, lábog (régies)

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

terjed

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik

virtuskodik

ige
 • hősködik, legénykedik, hetvenkedik, hetykélkedik, féktelenkedik, adja a bankot (szleng)

szög1

főnév
 • szeg, stift, szegecs

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

piciny

melléknév, főnév
 • pici, pincurka, parányi, picinkó, apró, csöppnyi, miniatűr, pöttöm, icipici, incifinci, aprócska

tájékoztat

ige
 • útbaigazít, felvilágosít, informál, tudósít, eligazít, orientál, kiokosít, ismertet, beszámol, felhomályosít (szleng)

kormányos

főnév
 • navigátor (idegen)
 • kalauz (régies)

visszavágyik

ige
 • visszakívánkozik, visszavágyódik

veszteget

ige
 • megveszteget, lefizet, korrumpál (idegen), megken (szleng)
 • fecsérel, tékozol, pazarol, tölt, prédál (régies), herdál, elherdál, elkótyavetyél, bitangol (tájnyelvi)
 • (szleng): árul

zubog

ige
 • forr, buzog, bugyog, pezseg, lobog, bugyborékol, habzik, gyöngyözik, kavarog, örvénylik
 • (tájnyelvi): folyik, ömlik, árad
 • (fül) zúg

vodka

főnév
 • gabonapálinka, burgonyapálinka

útonálló

főnév
 • rabló, zsivány (régies), martalóc (régies), haramia, betyár (régies), szegénylegény, bandita, briganti, bojnyik (régies), gengszter, útirossz (tájnyelvi), huszonnyolcas (szleng)

zsinatol

ige
 • gyűlésezik, ülésezik
 • lármázik, zajong, zsivajog, zsibong, zúg, hangoskodik