rendező I. szinonimái

melléknév
 • szabályozó, igazgató, rendszerező

rendező II. szinonimái

főnév
 • szervező, organizátor (idegen), menedzser
 • filmrendező
 • (bizalmas): rendező pályaudvar
 • vonatrendező

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ajánlás

főnév
 • javaslat, javallat (választékos), indikáció (szaknyelvi)
 • pártfogás, pártolás, beajánlás, protezsálás (bizalmas)
 • dedikáció, dedikálás
 • ajánlólevél, referencia (választékos)

velejáró

főnév
 • tartozék, kísérő, függelék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rendező szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rajt

főnév
 • kezdet, indulás, indítás, kezdés, start

paripa

főnév
 • ló, mén, hátasló, táltos, csataló
 • (szaknyelvi): herélt, paripaló (régies)

pácol

ige
 • csáváz, cserez, senyveszt (tájnyelvi)
 • besóz, mariníroz (szaknyelvi), tartósít

odaköt

ige
 • odakötöz, hozzáköt, hozzákötöz, hozzáfűz, ráköt, leköt, odaerősít, odarögzít, fixál, odakapcsol, hozzákapcsol, odaszíjaz, odaláncol, odamadzagol, odatűz, hozzácsatol, odaragaszt, ráhurkol, odacsomóz, csomót köt (valamire)

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

sarkalatos

melléknév
 • alapvető, elsődleges, fundamentális, fontos, létfontosságú, jelentős, főfontosságú (régies), döntő, fő, központi, kardinális, lényegi, jelentős, lényegbevágó, lényeges, életbevágó

munkálat

főnév
 • munka, művelet, operáció, elaborátum (idegen)

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

közmondás

főnév
 • példabeszéd, szólásmondás, velős mondás
 • szólásmód (régies), szólás

napéjegyenlőség

főnév
 • napforduló (régies), napállás (régies), solstitium (szaknyelvi)

semmirekellő II.

főnév
 • mihaszna, semmiházi, senkiházi, léhűtő, naplopó, ingyenélő, széltoló, csirkefogó, szélhajtó (régies), csibész, kópé, gézengúz, rosszcsont, gazember, gazfickó, pernahajder, tróger (durva), cenk (régies), bitang, himpellér, lator (régies)

szabálytalan

melléknév
 • rendhagyó, rendellenes, szabályszerűtlen, szabályozatlan, különös, meglepő, elütő
 • törvénytelen, megengedhetetlen
 • természetellenes, abnormális, szokatlan, rendkívüli, kivételes, szertelen, rendszertelen, aberrált (szaknyelvi)
 • formátlan, alaktalan, amorf (választékos)
 • esetleges, véletlenszerű, ötletszerű, mesterkélt
 • egyenetlen, girbegörbe (bizalmas), deformált, zegzugos, hullámzó, aránytalan, aszimmetrikus

fixál

ige
 • rögzít, véglegesít, állandósít, megszilárdít, stabilizál, alátámaszt, megerősít, bebiztosít
 • előír, megszab, meghatároz, limitál, megállapít
 • lefoglal, leköt

torkolat

főnév
 • (barlangé, völgyé): nyílás, bejárat, száj, szád (régies), szoros, szorulat (régies)
 • delta

szuverenitás

főnév
 • függetlenség, önállóság
 • uralom, felségjog
 • felsőbbség, fölény

rendőrautó

főnév
 • csíkos (szleng), kékmadár (szleng), meseautó (szleng), zsuppkocsi (szleng)
 • rabomobil, rabszállító

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

rothadt

melléknév
 • poshadt, nyálkás, korhadt, redves, reves (tájnyelvi), megrohadt, romlott, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), dohos, avas, dögös (tájnyelvi)
 • (durva): hitvány, aljas, elaljasodott, züllött, alávaló, mocskos, galád, tetves (durva), szemét (durva)
 • felbomló, széthulló

szőrme

főnév
 • prém, bunda, boa
 • irha

rétes

főnév
 • strudli (bizalmas), tekercse (tájnyelvi), béles (tájnyelvi), kőttes (tájnyelvi)

pasztell I.

melléknév
 • világos, finom, visszafogott
 • tompa, fakó, kifakult

rusztikus

melléknév
 • paraszti, falusias
 • mesterkéletlen, egyszerű
 • otromba, faragatlan, durva

szurkoló

melléknév, főnév
 • rajongó, drukker