ürmös szinonimái

főnév
 • vermut, ürmösbor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gát

főnév
 • védőgát, töltés, védmű (szaknyelvi), védőmű (szaknyelvi), perineum (szaknyelvi), vízfogó, zsilip, sánc, elzáró, hullámtörő
 • akadály, torlasz, fal, korlát, sövény
 • kerékkötő, fékezés, fék, hátráltatás, feltartás, béklyó, nyűg, buktató, akadék (régies), visszahúzás
 • (bizalmas): gátfutás, akadályfutás

facsar

ige
 • csavar, gyűr-gyavar (tájnyelvi)
 • kicsavar, víztelenít
 • szikkaszt, présel, sajtol
 • (tájnyelvi): iparkodik, igyekszik
 • (valamiből valamit): szerez, előteremt, nyer, kikényszerít, kiprésel
 • (orrot): mar, ingerel, csíp
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ürmös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

újlatin

melléknév
 • román, neolatin (szaknyelvi)

térdharisnya

főnév
 • térdzokni, sportharisnya

teherhordó II.

főnév
 • anyagmozgató, szállítómunkás, hordár, tróger (bizalmas), kuli

szita

főnév
 • rosta, szűrő

útravaló

főnév
 • úti élelem, elemózsia, élelemkészlet, muníció (tájnyelvi)
 • útiköltség, útipénz, viaticum (idegen)

vehemencia

főnév
 • hevesség, hév, buzgóság, indulatosság, lobbanékonyság, szenvedélyesség, forrófejűség, túlfűtöttség

sürgöny

főnév
 • távirat, telegram (régies)

spanyolviasz

főnév
 • pecsétviasz

ostoros

melléknév, főnév
 • kisbéres, gyermekbéres
 • kocsis, hajtó

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

versenymű

főnév
 • koncertdarab

vodka

főnév
 • gabonapálinka, burgonyapálinka

kialakítás

főnév
 • megszerkesztés, létrehozás, formálás, körvonalazás, megformálás, megtervezés

üstök

főnév
 • (régies): hajzat, bozont
 • hajfonat, hajfonadék, csimbók, varkocs
 • grabanc
 • (üstökösé): csóva, fénycsóva

ugyanott

határozószó
 • ugyanottan (tájnyelvi), éppen ott, épp ott, ibidem (idegen)

varsa

főnév
 • halcsapda, háló, versely (tájnyelvi), vejsze (tájnyelvi), rácsa (tájnyelvi), tapogató (régies)

vágtat

ige
 • nyargal, rúgtat (régies), galoppozik Sz: úgy megy, mint egy táltos
 • rohan, száguld, fut, robog, vágtázik, sprintel (bizalmas)

terminus

főnév
 • határidő, időpont, határnap, lejárat (szaknyelvi)
 • időtartam, ciklus, időköz
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, műszó, mesterszó (régies)
 • elnevezés, megnevezés, megjelölés

végeérhetetlen

melléknév
 • végtelen, végeszakadatlan, végeláthatatlan, határtalan, kifogyhatatlan, véget nem érő
 • örökös, állandó, folytonos, szüntelen, szünet nélküli