szexi szinonimái

melléknév
 • (bizalmas): érzéki, izgató, szexepiles
 • vonzó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyilkos II.

főnév
 • gonosztevő, bandita, emberütő (tájnyelvi)

hordágy

főnév
 • hordszék, saroglya (tájnyelvi), terák (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szexi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szembeszökő

melléknév
 • feltűnő, szembetűnő, szembeötlő, nyilvánvaló, ordító, eklatáns, különös, rendkívüli, kirívó, manifeszt (idegen)

segédlelkész

főnév
 • káplán, kispap (tájnyelvi), papbojtár (régies), capellanus (idegen), fiókpap (tájnyelvi)

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

ráadásul

határozószó
 • ráadásként, ráadásképpen, ráadásképp, azonkívül, azonfelül, amellett, ezenkívül, ezenfelül, méghozzá, még, mindehhez, sőt, továbbá, másfelől, mi több, valamint, tetejében, hegyibe (tájnyelvi), hegyébe (tájnyelvi), plusz (bizalmas)

szeret

ige
 • bír, szível, kedvel, vonzódik (valakihez), kegyel (valakit) (régies), favorizál, vonzalmat táplál (valaki iránt), kultivál, kegymél (tájnyelvi), hajlik (valakihez), lelkel (tájnyelvi), komál (szleng), csíp (valakit), rajong (valakiért), bálványoz, csügg (valakin)
 • szerelmes (valakibe), imád, megvész (valakiért) (bizalmas), bukik (valakire) (szleng), istenít Sz: tinta freccsent a szívére; üti a szíve a tizenkettőt; csak ásó és kapa választja el (valakitől); sülve-főve együtt vannak; eltalálta Ámor nyila
 • örömét leli (valamiben), örül (valaminek), becsben tart
 • vágyik (valamire), óhajt
 • megkíván, igényel

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

parasztság

főnév
 • földnépe (régies), pórnép (régies), falusiak
 • (pejoratív): faragatlanság, bárdolatlanság, csiszolatlanság, pallérozatlanság, bugrisság, bunkóság

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

tanfelügyelő

főnév
 • szakfelügyelő, iskolafelügyelő (régies)

terjed

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik

háziasszony

főnév
 • háztartásbeli, gazdasszony, házinő (régies), a ház asszonya, családanya
 • tulajdonosnő, szállásadónő, lakásadónő, főbérlőnő, házinéni

viszonylagos

melléknév
 • viszonyított, relatív (idegen), hozzávetőleges
 • szerény, mérsékelt

úttest

főnév
 • útpálya (szaknyelvi), kocsiút, út

szignál1

ige
 • jelez, jelt ad
 • aláír, láttamoz, kézjegyével ellát, ellenjegyez, hitelesít

szélkakas

főnév
 • érckakas, szélforgattyú (régies), szélzászló, szélforgony (régies), szélvitorla, anemoszkóp (idegen), szélmutató, szélzsák
 • szélfogó (kéményen)
 • köpönyegforgató, kétkulacsos
 • szeles, szeleburdi

szövegez

ige
 • fogalmaz, formuláz (választékos), szavakba önt, formába önt
 • szerkeszt

úszó

főnév
 • uszony
 • bója

szita

főnév
 • rosta, szűrő

serleg

főnév
 • kehely, kupa, ivóedény, pohár, díszpohár, billikom (régies), bokály (régies), bratina (régies)

szülész

főnév
 • nőgyógyász, bábaorvos (régies), nőorvos

utólag

határozószó
 • utóbb, utólagosan, később, post festa (idegen)
 • visszamenőleg