urbanizáció szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): városiasodás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)

transzparens II.

főnév
 • felirat, kép, plakát
 • reklám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a urbanizáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túlfeszít

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

tanúvallomás

főnév
 • tanúskodás, tanúzás, vallomástétel, tanúságtétel, tanúság, tanúságtevés (választékos)

szeret

ige
 • bír, szível, kedvel, vonzódik (valakihez), kegyel (valakit) (régies), favorizál, vonzalmat táplál (valaki iránt), kultivál, kegymél (tájnyelvi), hajlik (valakihez), lelkel (tájnyelvi), komál (szleng), csíp (valakit), rajong (valakiért), bálványoz, csügg (valakin)
 • szerelmes (valakibe), imád, megvész (valakiért) (bizalmas), bukik (valakire) (szleng), istenít Sz: tinta freccsent a szívére; üti a szíve a tizenkettőt; csak ásó és kapa választja el (valakitől); sülve-főve együtt vannak; eltalálta Ámor nyila
 • örömét leli (valamiben), örül (valaminek), becsben tart
 • vágyik (valamire), óhajt
 • megkíván, igényel

ugrifüles I.

melléknév
 • szeleburdi, zöldfülű, tapasztalatlan, mazsola (bizalmas), ugribugri, ugrabugra, csintalan, cafrinka (tájnyelvi)

vánkos

főnév
 • párna, fejpárna, fejalj (régies), putok (tájnyelvi)

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

sülve-főve

határozószó
 • elválaszthatatlanul, folytonosan, jóban-rosszban, mindig

védett

melléknév
 • szélmentes, fedett
 • óvott, őrzött, biztonságos, sérthetetlen, biztos, biztosított, stabil, szilárd, megerősített, védelem alatt álló
 • ellenállóképes, immúnis (szaknyelvi)
 • értékes, páratlan, ritka

virtuskodik

ige
 • hősködik, legénykedik, hetvenkedik, hetykélkedik, féktelenkedik, adja a bankot (szleng)

kerengő

főnév
 • kreuzgang (idegen)
 • folyosó, körfolyosó, keresztfolyosó

urizál

ige
 • uraskodik, urat játszik, adja az urat, előkelősködik

tudat1

ige
 • közöl, bejelent, hírül ad, közhírré tesz, kihirdet, jelez, tájékoztat, tudomására hoz, tudtára ad, előad, beszámol, elhíresztel, napvilágra hoz

vagdalthús

főnév
 • vagdalt (bizalmas), húspogácsa, fasírt (bizalmas), fasírozott (bizalmas)

útravaló

főnév
 • úti élelem, elemózsia, élelemkészlet, muníció (tájnyelvi)
 • útiköltség, útipénz, viaticum (idegen)

tekintve

határozószó
 • lényegében, lényege szerint, valójában
 • tekintetbe véve, számba véve, számot vetve, figyelembe véve, tekintettel (valamire), alapjában, mivelhogy, gyakorlatilag, jóformán, tulajdonképpen(valamitől)

vállalatvezető

főnév
 • igazgató, főnök, vezér, fejes (szleng), góré (szleng), direktor, diri (bizalmas)