olykor-olykor szinonimái

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mérlegelés

főnév
 • latolgatás, fontolgatás, töprengés, okoskodás, meggondolás, körültekintés, konszideráció (idegen), tépelődés, gondolkodás, elmélkedés, elbírálás, rágódás
 • megmérés, mázsálás
 • felbecsülés, taksálás, becslés, kalkulálás, számvetés

tromf

főnév
 • adu, ütőkártya
 • ellenérv, érv, visszavágás, replika (régies), ellenargumentum (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olykor-olykor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely

mivolta

főnév
 • lényege, minősége, belsőny (régies), sajátság, tulajdonság

mészkő

főnév
 • márga, holdtajték (régies)

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

összeomlás

főnév
 • összedőlés, bedőlés, beomlás, romba dőlés, összerogyás, összeroskadás
 • tönkremenés, csőd, bukás, kudarc, fiaskó, krach (régies), összeroppanás, megsemmisülés, vereség, katasztrófa, kataklizma (idegen), pusztulás, végromlás, tragédia

levonat

főnév
 • nyomat, kefelenyomat, kefe (bizalmas), másolat, lehúzás, korrektúra (szaknyelvi)

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

kantni

főnév
 • szegély, szél, perem, él

magasságos

melléknév
 • (régies): fenséges, felséges, főmagasságú (régies)
 • (tájnyelvi): mennybeli, mennybéli

paca

főnév
 • tintafolt, tintapecsét, malac (bizalmas), pecsét, pacni (bizalmas), poca (tájnyelvi)

piciny

melléknév, főnév
 • pici, pincurka, parányi, picinkó, apró, csöppnyi, miniatűr, pöttöm, icipici, incifinci, aprócska

élő I.

melléknév
 • életben lévő, eleven, létező, viruló
 • érvényes, működő, aktív, tevékeny, termékeny, ható, hívó (szokás), tartózkodó, tenyésző
 • lakó
 • élethű, valós, valóságos, reális, életszerű
 • (adás): egyenes, helyszíni

szakosztály

főnév
 • szekció, tagozat, csoport, ügyosztály, részleg

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

ondó

főnév
 • mag, férfimag, sperma, pőc (régies), geci (durva), brinza (szleng), trutymó (szleng), trutyi (szleng)

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

őrjárat

főnév
 • járőr, patrul (régies), razzia, cirkáló (régies)

repülőtámadás

főnév
 • légitámadás, bombatámadás

ostoros

melléknév, főnév
 • kisbéres, gyermekbéres
 • kocsis, hajtó

morális

melléknév
 • erkölcsi, etikai, erkölcstani
 • erkölcsös, etikus, tisztességes, becsületes
 • helyes, jó

összedolgoz

ige
 • összegyúr, egybedolgoz, összekever
 • összekopíroz
 • összevarr, egybeilleszt

révület

főnév
 • önkívület, eksztázis, transz (idegen), elragadtatás, bűvölet, igézet
 • elmélyedés