óvakodik szinonimái

ige
 • őrizkedik, tartózkodik, vigyáz, kerül, menekedik (tájnyelvi), elhárít, kikerül
 • lopódzik, lopakodik, orozkodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

körorvos

főnév
 • körzeti orvos, háziorvos

átszól

ige
 • átüzen, áttelefonál, áthív, odaszól (valakinek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óvakodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ódivatú

melléknév
 • divatjamúlt, ómódi, ódon, avult, régimódi, régies, hajdani, régi vágású, azelőtti, idejétmúlt, elavult, elévült, túlhaladott, ósdi, avítt, maradi, özönvíz előtti, kivénhedt

mozi

főnév
 • filmszínház, mozgóképszínház (régies), mozgó (régies), cinéma (idegen), kino (idegen)
 • film, játékfilm
 • (szleng): hallucináció, vetítés (szleng)

mióta

határozószó
 • mikortól, mettől
 • haóta (tájnyelvi), amióta

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás

orgonista

főnév
 • orgonaművész, orgonajátékos

pállik

ige
 • kisebbedik
 • fülled, erjed, dohosodik, rothad

ma I.

határozószó
 • máma (bizalmas), a mai napon, manap (régies)
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság, jelenleg, a jelenben

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

katonaköteles

főnév, melléknév
 • sorköteles, hadköteles

maroknyi

melléknév
 • maréknyi, kevés, kicsi, kis, öklömnyi

parasztság

főnév
 • földnépe (régies), pórnép (régies), falusiak
 • (pejoratív): faragatlanság, bárdolatlanság, csiszolatlanság, pallérozatlanság, bugrisság, bunkóság

pókháló

főnév
 • pókszövedék, pókfonal

elragadtat

ige
 • (elragadtatja magát): elveti a sulykot
 • gyönyörködtet, magával ragad, elbűvöl, megragad, megbabonáz, elvarázsol, megigéz, lebilincsel, lenyűgöz, elkápráztat, meghódít, megnyer, elszédít (bizalmas), rabul ejt, foglyul ejt, leigáz, hatalmába kerít

szatócs

főnév
 • fűszeres (régies), kalmár, kiskereskedő, boltos, krájzleros (bizalmas), vegyeskereskedő, kereskedő, bakonyás (régies), kufár (régies)

rosszmájú

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak

óvszer

főnév
 • kondom (idegen), koton (bizalmas), védszer (régies), gumi (bizalmas), köpeny (szleng), zokni (szleng), munkaruha (szleng)

odalesz

ige
 • elpusztul, meghal, kimúlik
 • megsemmisül, tönkremegy, meghiúsul
 • eltűnik, elvész, elúszik (bizalmas), elenyészik, ugrik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), kárba vész, veszik (szleng)
 • (szleng): elkeseredik, tanácstalanná válik, csalódik, letörik (bizalmas)
 • meglepődik, elámul
 • (bizalmas): elutazik, távol lesz

összekuporgat

ige
 • összegyűjt, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összekotor (bizalmas), összerak, összerakosgat

ródli

főnév
 • szán, szánkó

önt

ige
 • borít, dönt, tölt, zúdít, ont, csurgat, csórint (tájnyelvi), zuhint (tájnyelvi), loccsant, löttyent, lottyant, csöpögtet
 • hozzákever, hozzávegyít
 • kiönt, márt, formába önt, mintáz
 • kifejez, megformál, megfogalmaz, megszövegez
 • csepegtet, kelt, ébreszt, támaszt

muszáj II.

főnév
 • szükség, kötelem (régies), kényszer, kényszerűség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély