ma I. szinonimái

határozószó
 • máma (bizalmas), a mai napon, manap (régies)
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság, jelenleg, a jelenben

ma II. szinonimái

főnév
 • jelen, jelenkor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felölt, fölölt

ige
 • felvarr, felfércel, felfog (tájnyelvi)
 • felvesz, magára vesz, felhúz, magára ölt, belebújik, felszed, felrángat, felcsatol, felövez (régies)

eminens

melléknév
 • kitűnő, kiváló, élenjáró, kiemelkedő, kimagasló, jeles
 • elsőrendű, fontos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leszállópálya

főnév
 • kifutópálya

közbe

határozószó
 • közben

költözködés

főnév
 • hurcolkodás, lakhelyváltoztatás, helyváltoztatás, áttelepedés, áttelepülés, hordozkodás (tájnyelvi), elutazás

kíméletes

melléknév
 • gyengéd, tapintatos, finom, figyelmes, óvatos, kedves, szelíd, enyhe, türelmes, béketűrő, részvétteli, diszkrét, humánus
 • megbocsátó, könyörületes, irgalmas

lobbanékony

melléknév
 • szenvedélyes, féktelen, heves, heveskedő, heves vérű, tüzesvérű, nagyvérű, hevülékeny, hirtelen, hirtelen természetű, hirtelen haragú, vehemens, forrófejű, forróvérű, indulatos, vérmes, robbanékony, ingerlékeny, hörcsög természetű, passzionátus (régies)
 • szangvinikus (szaknyelvi), kolerikus (szaknyelvi), impulzív (idegen), temperamentumos, explozív Sz: a víz is méreggé válik benne; apja tűz, anyja puskapor, fia csupa láng; farkasgégén nevelkedett; hamar lobban, mint a puskapor; Heves vármegyéből való; hirtelen, mint a puskapor; hirtelen, mint a záporeső; olyan, mint a paprika; szelídebb nála a vadember is; tüzes, mint a puskapor; tüzes, mint a mennykő
 • (tájnyelvi): kapatos, részeg
 • (tájnyelvi): csámpás, ügyetlen
 • (tájnyelvi): elhanyagolt, rendetlen

megér1

ige
 • elér, betölt, átél, túlél
 • (tájnyelvi): beér, megelégszik
 • (régies): eltalál, megérint

változat

főnév
 • variáció, variáns (szaknyelvi), verzió, módosulat, modifikáció (szaknyelvi), mutáns (szaknyelvi)
 • fajta, válfaj, alfaj, alfajta
 • átdolgozás, átalakítás, parafrázis (idegen)
 • átirat

kárpitoz

ige
 • párnáz
 • bevon, áthúz
 • tapétáz

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

gejzír

főnév
 • melegforrás, szökőforrás
 • szökőkút, ugrókút (régies)
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, nagyfőnök (bizalmas), góré (szleng)

képeslap

főnév
 • anziksz (régies), művészlap, üdvözlőlap, képes levelezőlap
 • magazin, képes folyóirat

meghagyás

főnév
 • hátrahagyás, otthagyás
 • utasítás, előírás, rendelkezés, rendelet, parancs, ordré (régies), hagyomás (régies), ukáz (régies), végzés, határozat

megtörik

ige
 • betörik, megroppan, meggyűrődik, elnyaklik (régies), megroggyan, eltörekül (tájnyelvi)
 • eltér, elfordul, elhajlik
 • megcsuklik, elcsuklik
 • megszűnik, megbomlik
 • összeroppan, összetörik, beadja a derekát
 • meggyengül
 • elöregszik
 • (tekintet): megüvegesedik
 • megromlik

bevágódik

ige
 • becsapódik, becsukódik
 • (kötelék): bemélyed, benyomódik
 • beesik, bezuhan
 • (bizalmas): behízelgi magát, megkedvelteti magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), belopja magát a szívébe (valakinek), benyalja magát (szleng)

őrség

főnév
 • silbak, strázsa, várta (régies), készültség, őrjárat, gárda, patrul (régies)
 • őr
 • őrszolgálat, őrző-védő szolgálat
 • őrhely, állás

nekifog

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, elkezd, belekezd, belefog, hozzákészül, hozzálát, nekilát, munkához lát, nekiáll, nekikezd, nekidől (tájnyelvi), nekiesik, nekifekszik, nekifeszül, nekilendül, nekibuzdul, nekidurálja magát (bizalmas), nekirugaszkodik, nekiveselkedik, bedobja magát (tájnyelvi), nekigyürkőzik, nekiakaszkodik (tájnyelvi), nekifohászkodik, nekivág, hujázik (tájnyelvi), nekizándorodik (tájnyelvi), foglalkozni kezd (valamivel), rátér
 • (régies): ráfog (fegyvert), nekiszegez, megcéloz

macskaköröm

főnév
 • idézőjel

lerajzol

ige
 • leskiccel, megörökít
 • ábrázol, bemutat, leír, lefest, ecsetel, elbeszél, vázol, felvázol, körvonalaz, megörökít, kiplajbászol (tájnyelvi)

medika, medikus

főnév
 • orvostanhallgató

napkelte

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, napfelkelte, derengés, virradat, pirkadat, pirkadás, pitymallat (tájnyelvi), hajnalpír, reggeli szürkület, napfeljötte, reggel

mákony

főnév
 • ópium, álomital (régies), áfium (régies), szunyaszték (régies)
 • narkotikum (szaknyelvi), altatószer, kábítószer

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius

megbont

ige
 • felbont, széthasít, szétbont, szétszed, elválaszt, szétválaszt, vitiál (idegen)
 • megbolygat, kikezd, meglazít, fellazít, kibogoz, megtör, felfordít, megzavar, megoszt, szétzilál
 • zülleszt

nehéz

melléknév
 • súlyos, nagy súlyú, idomtalan, ólmos (tájnyelvi), nagy tömegű, tömör, vastag, kemény, szilárd
 • masszív
 • nyakas, makacs, fafejű, konok, hajthatatlan, kezelhetetlen, összeférhetetlen
 • terhes, nyomasztó, bajos, keserves, hajszás, megerőltető, megterhelő, fárasztó, gyötrelmes, verítékes, fájó, kínos, kellemetlen, körömszakasztó (régies), strapás (szleng), pokoli, istentelen (szleng), vesződséges, kidöglesztő (durva), izzasztó, verejtékes
 • (régies): terhes, viselős, várandós, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas
 • (levegő): áporodott, dohos, büdös, fojtó, fullasztó
 • küzdelmes, válságos, kockázatos, meredek (szleng), rögös, fáradságos, kritikus, viszonyos (tájnyelvi), ádáz, veszélyes, meleg (bizalmas) Sz: beletörik a bicskája
 • fontos, jelentős, hangsúlyos, nagy horderejű, kényes, bonyolult, szubtilis (idegen), problematikus, fogas, fogós, fejtörő, szövevényes, agyafúrt
 • (étel): tömős, kiadós, zsíros, hizlaló, tömény, laktató
 • sok, nagy értékű