rosszmájú szinonimái

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halmoz

ige
 • összehord, felhalmoz, halomra gyűjt, tezaurál (szaknyelvi), kumulál (idegen)
 • eláraszt (valamivel)
 • tetéz, ont, ömleszt

óvóhely

főnév
 • bunker, légópince, légoltalmi pince, fedezék, menedékhely
 • rejtekhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rosszmájú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

repes

ige
 • örül, ujjong, szárnyal, csapong
 • (régies): repdes, röpdös, röpköd, repesel (tájnyelvi)

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

peches

melléknév
 • balszerencsés, szerencsétlen, boldogtalan, nyomorult, rossz csillagzat alatt született, szánalomra méltó(bizalmas)

óvás

főnév
 • intés, figyelmeztetés, intelem
 • védés, védelem, oltalom
 • ellenvetés, ellenvélemény, panasz, tiltakozás, exceptíva (idegen), remonstráció (idegen)(szaknyelvi)

rivalizál

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

sor

főnév
 • sorrend, rend, gléda (régies)
 • rangsor, hierarchia
 • (szaknyelvi): számsor, haladvány
 • sorozat, láncolat, füzér, széria
 • (régies): utca, sétány, út, szer (tájnyelvi)
 • barázda
 • írás, vonal, linea (választékos)
 • verssor
 • libasor (bizalmas), emberkígyó (választékos)
 • csatasor, hadoszlop, menetoszlop
 • sorozás
 • (bizalmas): sors, életpálya, életsors, helyzet, állapot
 • végzet
 • (jelzőként): számos, sok, seregnyi

nekifog

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, elkezd, belekezd, belefog, hozzákészül, hozzálát, nekilát, munkához lát, nekiáll, nekikezd, nekidől (tájnyelvi), nekiesik, nekifekszik, nekifeszül, nekilendül, nekibuzdul, nekidurálja magát (bizalmas), nekirugaszkodik, nekiveselkedik, bedobja magát (tájnyelvi), nekigyürkőzik, nekiakaszkodik (tájnyelvi), nekifohászkodik, nekivág, hujázik (tájnyelvi), nekizándorodik (tájnyelvi), foglalkozni kezd (valamivel), rátér
 • (régies): ráfog (fegyvert), nekiszegez, megcéloz

nagykanál

főnév
 • leveseskanál, merőkanál
 • evőkanál

laktató

melléknév
 • kiadós, tápláló, tartalmas, jóllakató, kompakt, fogós (tájnyelvi)

nővér

főnév
 • leánytestvér, nőtestvér, néne (tájnyelvi)
 • nővérke, ápolónő, betegápolónő, gondozónő, asszisztensnő
 • apáca, szerzetesnő, soror (régies)

stádium

főnév
 • állapot, szakasz, helyzet, fokozat, fázis, etap, periódus, időszak

szektariánus

főnév
 • szektás (régies), szektárius (idegen)
 • vakbuzgó, dogmatikus, elhajló, elvakult, rajongó (régies)

frakció

főnév
 • csoport, pártcsoport, klikk (pejoratív)
 • (szaknyelvi): elegy, halmaz

tudnivaló

főnév
 • ismeret, adat, tény, tanács, gondolat, ötlet, tanulság

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

rovás

főnév
 • rovátka, horony, fánc (régies), barázda, rece, vágat
 • rovásírás, rúna
 • metszés, bemetszés, irdalás
 • (régies): adósság, járandóság, tartozás, hitel
 • összeillesztés, hornyolás
 • rovó, megrovás, intő

rendház

főnév
 • kolostor, monostor, klastrom (régies), zárda, szerzetház, apátság

seriff

főnév
 • békebíró, bíró, felügyelő

tanít

ige
 • oktat, okít, okosít, kiképez, képez, csiszol, palléroz (választékos), kiművel, iskoláz, instruál Sz: tudományt tölt a fejébe; belécsepegteti a tudományt
 • előad, ismertet
 • átad
 • nevel
 • idomít, szoktat (valamire), treníroz
 • hirdet, ismertet, papol, prédikál
 • int, figyelmeztet, sugalmaz

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

pitymallik

ige
 • világosodik, hajnallik, hajnalodik, fölvirrad, virrad, dereng, nappallik, hasad, pirkad

sirat

ige
 • gyászol, elsirat, siratgat, siratoz (régies)
 • búcsúztat, emleget, felidéz
 • sajnál, fájlal, bánkódik, búsul, szomorkodik, kesereg, keserül (régies), megbán

tapsifüles

főnév
 • nyúl, ugrifüles (tréfás), nyuszi, bence (tájnyelvi), füles (tájnyelvi)