konflis szinonimái

főnév
 • bérkocsi, komfortábli (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

havasi

melléknév
 • alpesi, alpi, bérci, hegyi

kattog

ige
 • kopog, ropog, zakatol, zörög, csattog, pattog, katat (tájnyelvi), csatarázik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kotkodácsol, kotkodál, kárál, kotyog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a konflis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitérés

főnév
 • kikerülés, kerülgetés, letérés, eltérés, irányváltás
 • kibillenés, megtörés, ingadozás
 • félreugrás, elhajlás, diverzió (idegen), elhárítás, testcsel, fortély
 • kibúvó, ürügy, mellébeszélés, kertelés, köntörfalazás, kijátszás
 • elkalandozás, kerülő, digresszió (idegen)
 • (szaknyelvi): kitérő, kitérővágány, kitérőhely, mellékvágány
 • közbevetés, közbeiktatás, közjáték, betét, körülírás, mellékesemény, mellékcselekmény, kaland, exkurzus (idegen), epizód

kenyérkereső

melléknév
 • családfenntartó
 • dolgozó

karrierista

melléknév
 • törtető, könyöklő, akarnok
 • becsvágyó, nagyravágyó

intenzív

melléknév
 • alapos, mély, elmélyült, mélyreható, mélyenszántó, beható, tartalmas, tüzetes
 • fokozott, gyorsított, megfeszített, feszült, élénk
 • átható (illat), éles (hang), erős (fény), heves, kínzó (fájdalom)
 • belterjes (gazdálkodás)

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

köznapi

melléknév
 • hétköznapi
 • mindennapi, mindennapos, szokásos, megszokott, közönséges, egyszerű, elcsépelt, sablonos, lapos, semmitmondó, szürke, prózai, szokványos

tekercsel

ige
 • göngyöl, göngyölet, orsóz, csévél, motollál, felteker, összeteker, gombolyít

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)

háztáji

főnév
 • kiskert

fagypont

főnév
 • nullfok, nullpont, dermedéspont

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

kulcshelyzet

főnév
 • döntési helyzet, kulcspozíció (idegen), kulcsállás

lehervad

ige
 • lekonyul, lekókad, elfonnyad
 • lehull
 • szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik, semmibe vész
 • (bizalmas): elkedvetlenedik, elszontyolodik, elcsügged, elbágyad

állásközvetítő

főnév
 • munkaközvetítő, állásszerző, cupringer (régies)

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)

konkurencia

főnév
 • verseny, versengés, vetélkedés, rivalizálás
 • vetélytárs, versenytárs

kiszolgáló II.

főnév
 • felszolgáló, pincér
 • elárusító, eladó
 • szolga, cseléd, inas, komornyik, lakáj
 • szolgálólány, cselédlány, komorna

körzet

főnév
 • térség, környék, övezet, zóna, régió, rajon (idegen), vidék
 • működési terület, illetékességi terület, illetékesség, hatásterület, szféra (régies)

megdühödik

ige
 • megdühösödik, megbőszül, megharagszik, haragra gerjed, haragra lobban, bepörög (szleng), bepöccen (bizalmas), berág (szleng), begerjed (szleng), bepipul (szleng), begurul (szleng), bezsong (szleng), elönti a vörös köd (szleng), felkapja a vizet (szleng), felmegy a cukra (bizalmas), felforr az agyvize (szleng), felmegy a pumpa (valakinek) (szleng), kiakad (szleng), pipa lesz (szleng)
 • (tájnyelvi): megvész, megveszik

kormányzó I.

melléknév
 • vezető, irányító

kerékpár

főnév
 • bicikli, bicaj (szleng), bringa (szleng), drótszamár (tájnyelvi), csőszamár (szleng), vasparipa (tájnyelvi), velocipéd (régies), fenekarika (tájnyelvi), canga (szleng), gyorskerék (tájnyelvi), hidegló (tréfás), ördögkereke (tréfás), pléhkecske (szleng)
 • tandem, tricikli, kvadruplett (régies)

közbevetőleg

határozószó
 • mellékesen, mellesleg, egyébként, zárójelben, kitérésképpen

megfelelő

melléknév
 • felelő, válaszoló
 • alkalmas, alkalmatos (tájnyelvi), felhasználható, használható, adekvát, helyes, elfogadható, rátermett
 • kielégítő, célravezető, célszerű, jó, kívánatos
 • helyénvaló, illedelmes, szabályszerű, odavágó, odaillő, odavaló, arravaló, találó, időszerű
 • hozzáillő, hozzávaló, összhangban álló, harmonikus, homológ (idegen), illő, passzoló (idegen), testhezálló (bizalmas)
 • azonos, szabályos, egyenértékű, analóg (idegen), kongruens (idegen), ekvivalens