féltékenység szinonimái

főnév
 • szerelemféltés (választékos), féltés (régies), féltékenykedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

predesztináció

főnév
 • elrendelés, eleve elrendelés, sors

fürdőköpeny

főnév
 • fürdőköntös, köntös, frottírköpeny, strandkabát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a féltékenység szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félhold

főnév
 • holdsarló, fogyó hold
 • török birodalom, oszmán birodalom, muzulmán birodalom, török hatalom

engedelem

főnév
 • bocsánat, elnézés, könyörület, kegyelem (tájnyelvi)
 • engedély, beleegyezés, jóváhagyás, megerősítés, felhatalmazás

eltörpül

ige
 • elbújhat (valami mellett), elvész (valami mellett), a nyomába se ér, a nyomába se léphet, nem lehet egy napon említeni (valamivel, valakivel), számba se jöhet, kismiska (vmihez képest), össze se lehet hasonlítani (valamivel, valakivel)

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

forradalmár

főnév, melléknév
 • szabadságharcos, felkelő, lázadó, rebellis (régies), zendülő, lázongó, lánglelkű

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző

detronizál

ige
 • (uralkodót): letesz, letaszít, elűz, megbuktat, megdönt

dacoskodik

ige
 • dacol, makacskodik, duzzog, truccol (bizalmas), nyakaskodik, fejeskedik (tájnyelvi), ellenszegül, megbicsakolja magát (tájnyelvi), durcáskodik, engedetlenkedik, megátalkodik, makrancoskodik, torzonkodik (tájnyelvi), berzenkedik, dünnyög, ellenkezik, ellenáll

apátia

főnév
 • egykedvűség, fásultság, közöny, közönyösség, közömbösség, érzéketlenség, részvétlenség, érdektelenség, nemtörődömség, letargia, levertség, lehangoltság, tompultság, életuntság, életunalom (régies), szplín (idegen)

dögönyöz

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl

fráter

főnév
 • ember, férfi, pasas (bizalmas), fickó, alak, krapek, pali (bizalmas), muksó (bizalmas), mókus (bizalmas), ürge (bizalmas)
 • tökfej, semmirekellő, csirkefogó, tökfilkó
 • szerzetes, testvér, barát

grafikon

főnév
 • görbe, diagram (szaknyelvi)

ismertetőjel

főnév
 • ismertetőjegy, megkülönböztető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, specialitás, karakterisztikum (idegen), anyajegy, stigma
 • embléma, logo

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)

feltétlen, föltétlen I.

melléknév
 • teljes, abszolút, tökéletes, rendíthetetlen, feltétel nélküli, fenntartás nélküli, minden kétséget kizáró, korlátlan, korlátozatlan, ellentmondást nem tűrő, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, múlhatatlan (régies)

felfújt, fölfújt II.

főnév
 • koch, szuflé, kók (régies)

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

háztáji

főnév
 • kiskert

fent

határozószó
 • fenn, felül, a magasban, tetején, odafönn, kukkon (tájnyelvi)
 • fentiekben, az előzőekben, az előbbiekben, feljebb, előzőleg
 • ébren, talpon

érdeklődés

főnév
 • figyelem, kíváncsiság, kereslet
 • kérdés, tudakozódás, informálódás, kérdezősködés(idegen)

fólia

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

helyfoglalás

főnév
 • jegyrendelés, rezerválás, rezerváció, bukkolás
 • szobafoglalás, szobarendelés, szállásfoglalás