férfi szinonimái

főnév
 • férfiú (választékos), férfiember, ember (tájnyelvi), hím, fickó, fráter, alak, pacák (szleng), pali (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), manusz (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), mókus (bizalmas), fazon (szleng), tag (szleng), fej (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), ürge (bizalmas), pofa (szleng), a teremtés koronája

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vonat2

főnév
 • szerelvény (szaknyelvi), vasparipa (tájnyelvi), trén (régies), bársonycsikó (tájnyelvi), masina (régies)
 • vasút

elhajt

ige
 • elterel
 • elriaszt, elhesseget, elkerget, elűz, elüldöz, eltávolít, elzavar, eloszlat, elküld
 • (magzatot): kikapar, elcsinál (bizalmas)
 • (szleng): elvisz, ellop, elcsen, elcsór (szleng)
 • (járművön): elmegy, elrobog, eltávozik, elhajtat, eltűz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a férfi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felpillant, fölpilla

ige
 • felnéz, feltekint, felveti szemét, felemeli tekintetét

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

emlékezetes

melléknév
 • felejthetetlen, feledhetetlen, kitörölhetetlen, maradandó, emlékezetre méltó, nevezetes, jelentékeny, jelentős, fontos, kiemelkedő, sorsdöntő

elherdál

ige
 • eltékozol, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, elver, elszór, elprédál, elpocsékol, elkölt (régies), elkótyavetyél, szétforgácsol Sz: kidob az ablakon; kiszór az ablakon(valamivel)

félvállról

határozószó
 • lekicsinylően, leereszkedően, lenézően, foghegyről, foghegyen (tájnyelvi), fitymálva, fitykén (tájnyelvi), magas lóról, lóhátról, hetykén, lekezelően, fölényesen, fölényeskedve, hányaveti módon, hányaveti módra

fura

melléknév
 • furcsa, különös, meglepő, szokatlan, rendellenes, különc, különcködő, sajátos, sajátságos
 • nevetséges, komikus, bohókás, hóbortos, mókás, bolondos
 • groteszk, bizarr
 • (régies): fürge

nyelvtudomány

főnév
 • nyelvészet, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

dokumentál

ige
 • bizonyít, igazol, okadatol, adatol, tanúsít

detronizál

ige
 • (uralkodót): letesz, letaszít, elűz, megbuktat, megdönt

arrább

határozószó
 • arrébb, odább, odébb, távolabb

eddigi

melléknév
 • előbbi, megelőző, korábbi, régebbi, egykori, hajdani, azelőtti, ezelőtti

fütty

főnév
 • füttyszó, füttyjel
 • fütyülés, csipogás, csiripelés
 • sípolás
 • kifütyülés, fujjozás

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

híres II.

főnév
 • (pejoratív): hírhedt alak
 • gazember, szélhámos, csirkefogó, akasztófáravaló

fertály

főnév
 • negyedóra, fertályóra (régies)
 • negyedév, évnegyed
 • negyed, városnegyed, lakónegyed
 • környék
 • negyed, negyedrész
 • (hátsó): fenék, alfél, hátsó fél

felnő, fölnő

ige
 • megnő, felnövekszik, felserdül, felcseperedik, felnőtté válik, cseperezik (tájnyelvi), felgingárodik (tájnyelvi), megiperedik (tájnyelvi), felsúdul (tájnyelvi), felterem (tájnyelvi), kifejlődik
 • kivirul, kivirágzik
 • felnevelkedik Sz: veri az anyja tolla; kinőtt az Isten markából; benőtt a feje lágya; nem lehet már az ágy alá dugni; liba volt, most lúd; nem játszik már dióst

forgalom

főnév
 • közlekedés
 • nyüzsgés, elevenség, élénkség, járás-kelés, jövés-menés, tevés-vevés, sürgés-forgás
 • látogatottság, frekvencia (idegen)
 • kelendőség, piac, áruforgalom

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)

finomság

főnév
 • kifinomultság, grácia (választékos), törékenység
 • árnyalat, szubtilitás (idegen)
 • nyalánkság, csemege, ínyencfalat, ínyencség, delikatesz (idegen)
 • tapintat, diszkréció, gyengédség, kímélet, decencia (választékos)

érzelgés

főnév
 • édelgés, ömlengés, nyálazás (szleng)

főleg

határozószó
 • főként, főképp, kivált, kiváltképp, leginkább, elsősorban, mindenekelőtt, leggyakrabban, különösen, jórészt, túlnyomóan, majdnem, többnyire, rendszerint

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)