ihatatlan szinonimái

melléknév
 • poshadt, romlott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

viszálykodik

ige
 • ellenségeskedik, háborúskodik, hadakozik, torzsalkodik, egyenetlenkedik, villong, gyűlölködik
 • veszekedik, vitatkozik, civakodik, civódik, marakodik

Göncölszekér

főnév
 • Göncöl szekere, Nagygöncöl, Nagymedve, istenszekere (tájnyelvi), jancsiszekere (tájnyelvi), jóbszekere (tájnyelvi), Ágas csillag (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ihatatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hőköl

ige
 • megtorpan, hátrál, hátralép, visszatántorodik, visszariad, visszaijed, visszafarol (régies)

halmaz

főnév
 • rakás, csomó, halom, tömeg, gomolyag, tömkeleg, stósz (bizalmas), marék, kupac, köteg, nyaláb, csokor
 • sokaság, összesség, halmazat (szaknyelvi), konglomerátum (választékos)
 • (jelzőként): halomnyi, sok

hadjárat

főnév
 • hadművelet, háború, hadviselés, hadjárás (régies), táborjárás (régies), táborozás (régies), expedíció (régies)
 • kampány

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

jégkorong

főnév
 • hoki, jéghoki, téli futball (bizalmas)

rovó

főnév
 • megrovás, rovás, intő
 • (szaknyelvi): kádárkés
 • (régies): adókivető, adószedő

felpillant, fölpilla

ige
 • felnéz, feltekint, felveti szemét, felemeli tekintetét

félhold

főnév
 • holdsarló, fogyó hold
 • török birodalom, oszmán birodalom, muzulmán birodalom, török hatalom

délceg

melléknév
 • daliás, derék, deli (választékos), dali (régies), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, sugár, szálfaegyenes, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas) Sz: olyan, mint egy gránátos
 • (régies): magabiztos, önérzetes, kevély, rátarti, gangos (tájnyelvi)

fennakad

ige
 • felakad, megfeneklik, megreked, megakad, elakad
 • megütközik, megütődik (régies), meglepődik, megbotránkozik, fennütődik (tájnyelvi), kifogásol, beleköt (valamibe), beleakaszkodik (valamibe), hallatlankodik (régies)

jogutód

főnév
 • örökös

keltez

ige
 • datál, dátumoz

langaléta

főnév, melléknév
 • magas, hosszú, nyurga, hórihorgas, égimeszelő, colos (bizalmas), nyakigláb

kivezényel

ige
 • kirendel, kiparancsol, kiküld, felvonultat, kommandíroz (idegen)

ijedtében

határozószó
 • ijedtségében, félelmében, rémületében

hozzáér

ige
 • érint, megérint, tapint, illet, megfog, hozzányúl, hozzáér, értőzik (tájnyelvi)

istálló

főnév
 • akol, ól, pajta, karám, cserény (tájnyelvi), baromlak (régies), csűr (régies)
 • versenyistálló

kitérés

főnév
 • kikerülés, kerülgetés, letérés, eltérés, irányváltás
 • kibillenés, megtörés, ingadozás
 • félreugrás, elhajlás, diverzió (idegen), elhárítás, testcsel, fortély
 • kibúvó, ürügy, mellébeszélés, kertelés, köntörfalazás, kijátszás
 • elkalandozás, kerülő, digresszió (idegen)
 • (szaknyelvi): kitérő, kitérővágány, kitérőhely, mellékvágány
 • közbevetés, közbeiktatás, közjáték, betét, körülírás, mellékesemény, mellékcselekmény, kaland, exkurzus (idegen), epizód

indít

ige
 • küld, meneszt, futtat, expediál (szaknyelvi), kilő, katapultál (szaknyelvi), gyüvesztet (lovat) (tájnyelvi)
 • üzembe helyez, begyújt (motort), működésbe hoz, aktivál (idegen)
 • forgalomba állít
 • kezd, kezdeményez, szervez
 • megjelentet, kiad, publikál, útjára bocsát
 • indul
 • ösztönöz, vezet, késztet, rábír, rávesz, buzdít, bátorít, lelkesít, biztat, unszol, űz

hangsúlyoz

ige
 • megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)
 • aláhúz, megjelöl, állít, kidomborít, előtérbe állít, előtérbe helyez, nyomatékossá tesz, hangoztat, rámutat, súlyt fektet (valamire), felhívja a figyelmet, megerősít

izzás

főnév
 • parázslás, parázs, hevülés
 • forróság
 • ragyogás, fényesség, fény, tűz, tündöklés

kivár

ige
 • megvár, kiböjtöl