visszajuttat szinonimái

ige
 • visszaad, visszaszolgáltat, visszaszármaztat, hazajuttat, hazaküld, visszaküld

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

erőteljes

melléknév
 • életerős, erős, izmos, fejlett, edzett, erődús (régies), robusztus, erőtől duzzadó, markos (tájnyelvi), kisportolt, szívós(bizalmas)
 • energikus, dinamikus, lendületes, tetterős, tevékeny, aktív, agilis, serény, eleven, élénk, markáns, határozott, hathatós, nagyfokú, nyomatékos

szemle

főnév
 • megszemlélés, inspekció (idegen), ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat
 • szemügyre vétel, megtekintés, szemrevételezés, megspektálás (régies), áttekintés, számbavétel
 • mustra (régies), mustrálás (régies), felvonulás, parádé, processzió (régies), seregszemle, díszszemle, felsorakozás
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés, referátum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszajuttat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vesztegetés

főnév
 • megvesztegetés, lefizetés, megkenés (szleng), korrupció
 • pazarlás, tékozlás, fecsérlés, prédálás (régies), elherdálás, elkótyavetyélés

unokanővér

főnév
 • unokanéne
 • unokahúg

tücsök

főnév
 • trücsök, prücsök, kabóca (tájnyelvi), cürükk (tájnyelvi), lágybogár
 • (régies): rögeszme, kényszerképzet, fixa idea (idegen), szeszély, bogár

térdel, térdepel

ige
 • letérdel, letérdepel, térdet hajt, térden áll, térdre ereszkedik, térdre borul, térdre roskad, térdre rogy

villany

főnév
 • elektromosság, áram, energia, bérzéc (régies)
 • villanyvezeték, villamos vezetés
 • villanyvilágítás
 • villanylámpa
 • (szleng): villamos

zsurnaliszta

főnév
 • újságíró, hírlapíró, publicista
 • közíró

szorgalmas

melléknév
 • szorgos (választékos), szorgalmatos (régies), dolgos, törekvő, dolgos kezű, serény, buzgó, agilis, ügybuzgó, fáradhatatlan, munkaszerető, igyekvő, iparkodó, munkás (tájnyelvi), tevékeny, jódolgos (tájnyelvi), jóigyekezetű (tájnyelvi), aktív, hangyaszorgalmú, vasszorgalmú Sz: az ördögöt is kihajtaná a lyukából; olyan, akár a szítófa; ég a keze alatt a munka; emberül fog mindenhez; megfogja a végét a munkának

szint

főnév
 • réteg, sztrátum (szaknyelvi)
 • emelet
 • színvonal, nívó, minőség, mérték, standard
 • teljesítményszint, szinteredmény

pernahajder

főnév
 • lókötő, kópé, csirkefogó, naplopó, gézengúz, csibész, rosszcsont
 • (jelzőként): semmirekellő, haszontalan, ördögadta, utolsó, alávaló

tabella

főnév
 • (szaknyelvi): táblázat
 • kimutatás

koptató

főnév
 • védőszalag, ripszszalag

visszamond

ige
 • megismétel, utánoz
 • visszapletykál, besúg (bizalmas)
 • visszavon, lemond, visszaszív (bizalmas), eláll (valamitől)(valami mellett)

vérzés

főnév
 • vérfolyás, haemorrhagia (idegen)
 • menstruáció (szaknyelvi), menses (szaknyelvi), hónapszám (tájnyelvi), vendég (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng)

zodiákus

főnév
 • állatöv, égkör (régies)
 • állatkör, csillagkép

vízifukszia

főnév
 • leánycsalogató, pistikevirág, szívvirág, Szultán-nebáncsvirág

útbaigazítás

főnév
 • tájékoztatás, felvilágosítás, eligazítás, tanácsadás, útmutatás, információ, instrukció (idegen)

zsaru

főnév
 • rendőr, közeg, detektív, hekus (szleng), hé, zsernyák (szleng), kopó (szleng), fakabát (szleng), fogdmeg (régies)