értekezik szinonimái

ige
 • tanácskozik, tárgyal, ülésezik, gyűlésezik, konferenciázik (régies), megvitat, dévánkodik (régies)
 • fejteget, tárgyal, taglal, előad, disszertál (régies)
 • (régies): tudakozik, tudakol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

kiabál

ige
 • kiált, kiáltozik, kajabál (tájnyelvi), ordibál, ordít, ordítozik, rikolt, rikkant, rikoltoz, rikácsol, harsog, üvölt, süvölt, kurjongat, bőg, bömböl, rivalg (régies), óbégat, csatít (tájnyelvi), arcsít (tájnyelvi), vákog (tájnyelvi), kajdász (tájnyelvi), kornyikál (tájnyelvi)
 • veszekszik, ricsajozik, lármázik, kajdál, hangoskodik Sz: kinyílt a bárzsingja; üvölt, mint akit nyúznak; üvölt, mint a sakál; bőg, mint a marha
 • rikít, kirí, virít, ordít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a értekezik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

emancipált

melléknév
 • egyenjogú, önállósodott, önálló, független

elégedett

melléknév
 • megelégedett, nyugodt, boldog, békés, kiegyensúlyozott, örömteli, gondtalan, zavartalan, kielégült

éhenkórász

főnév
 • kiéhezett, éhező, koplaló, rosszul táplált, éhenholt (tájnyelvi), csavargó, koldus, szegény ördög, templom egere, sanyargó, szűkölködő, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorgó, hajléktalan, ágyrajáró, enniles (tájnyelvi), gizibuzi (tájnyelvi), sanyaróvendel (tájnyelvi)

csutakol

ige
 • lecsutakol, dörzsöl, dörgöl, vakar, súrol, csiszol, horzsol, tisztít, tisztogat, mos, pucol (bizalmas), fényesít

érdeklődik

ige
 • tudakol, tudakozódik, kíváncsiskodik, kérdezősködik, faggatózik, puhatolózik, feszeget, informálódik, kérdezget, faggat, firtat, utánajár, végére jár, búvárkodik, beleássa magát, kutat, tapogatózik
 • vonzódik (valami, valaki iránt)

fejteget

ige
 • kifejt, magyaráz, foglalkozik (valamivel), értelmez, taglal, ismertet, tárgyal, kommentál, explikál (szaknyelvi), boncolgat, elemez, vizsgál, részletez, bemutat, leír, disszertál (régies)

memória

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezet, emlékezés, emlékezőképesség, visszaemlékezés
 • memóriaegység, RAM

bulvár

főnév
 • körút

bosszúálló

melléknév
 • bosszúszomjas, bosszúvágyó, engesztelhetetlen, kíméletlen, könyörtelen, kérlelhetetlen

cigarettacsikk

főnév
 • csikk, cigarettavég, cigarettacsutka, királydekk (szleng), rigó (szleng)

felejt

ige
 • feled (választékos), megfeledkezik (valamiről, valakiről), nem tartja észben, nem jut eszébe, kimegy az eszéből(választékos)
 • otthagy, hagy, elhagy

fennhéjázó

melléknév
 • dölyfös, gőgös, rátarti, rátartós (tájnyelvi), kevély, hetyke, kérkedő, hivalkodó, felfuvalkodott, fennsőbbséges, pökhendi, pöffeszkedő, elbízott (régies), elbizakodott, önhitt, öntelt, elhitt (régies), magahitt (régies), tollaskalapos (tájnyelvi), nagyképű, beképzelt, felvágós (bizalmas), megjátszós (bizalmas), pakolós (szleng), fölényes, fölényeskedő

hepaj

főnév
 • mulatság, vigalom, ivászat, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas), hejehuja (bizalmas), banzáj (szleng), dajdaj (szleng)
 • lebuj (szleng), kocsma, csehó (szleng), kricsmi (szleng), krimó (szleng), piálda (szleng)
 • veszekedés, lárma, felfordulás, ramazuri, zűrzavar, zrí (szleng), ribillió, balhé
 • verekedés, összecsapás, csetepaté, bunyó (szleng), tusakodás, agyabugya, hirig (szleng)

guriga

főnév
 • cérnaorsó, spulni, karika, gomolyag, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

értelmezés

főnév
 • magyarázat, definíció, interpretálás, interpretáció, olvasat, kommentálás, kommentáció (idegen), explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), kifejtés, (bibliai) exegézis (szaknyelvi)

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

fal1

ige
 • habzsol, eszik, lakmározik, harap, zabál (szleng), pofáz (durva), torkoskodik, tömi magát, nyelebel (tájnyelvi), hamzsál (tájnyelvi), éhászkodik (tájnyelvi), csombókol (tájnyelvi), hampuláz (tájnyelvi), töltöz (régies), faldoklik (régies) Sz: két pofára eszik; tömi a fejét; tömi a majmot

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

eszköz

főnév
 • szerszám, instrumentum (régies), készülék, szerkezet, szerkentyű (bizalmas), bizgentyű (szleng), alkalmatosság, felszerelés, berendezés, műszer, apparátus, cajgli (tájnyelvi), ketyere (szleng), gépezet, masina (bizalmas), masinéria (régies), bigyó (szleng)

életközösség

főnév
 • együttélés, házasság
 • szimbiózis (szaknyelvi), biocönózis (szaknyelvi)

fázós

melléknév
 • fázékony, fagyos, didergős, borzongós, fázinkós (tájnyelvi), jeges (tájnyelvi), dérütötte (tájnyelvi), dérvett (tájnyelvi) Sz: rossz telelő, mint a szegény ember lova

gukker

főnév
 • kukker, látcső, messzelátó, távcső