érdeklődik szinonimái

ige
 • tudakol, tudakozódik, kíváncsiskodik, kérdezősködik, faggatózik, puhatolózik, feszeget, informálódik, kérdezget, faggat, firtat, utánajár, végére jár, búvárkodik, beleássa magát, kutat, tapogatózik
 • vonzódik (valami, valaki iránt)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapcsolatos

melléknév
 • kapcsolódó, összefüggő, fűződő, együtt járó, illető

poggyászkocsi

főnév
 • málhakocsi, társzekér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érdeklődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eltorzul

ige
 • deformálódik, elferdül, elformátlanodik, eléktelenedik (régies), elcsúful, elfacsarodik (tájnyelvi), elfintul (tájnyelvi), defigurálódik (régies)

elállít

ige
 • megszüntet, megállít, megakaszt, feltartóztat, véget vet
 • lemondat, (szándékától) eltérít
 • (tájnyelvi): elszegődtet, beszervez, beszerez

egyensúlyoz

ige
 • balanszíroz
 • ellensúlyoz, kiegyenlít

csontozat

főnév
 • csontrendszer, csontváz, ossatura (szaknyelvi)

emlékezet

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezőképesség, memória (idegen), emlékező (régies)
 • emlék, emlékkép

fáskamra

főnév
 • fásszín, faszín, fészer, sufni (bizalmas), kamra

megvisel

ige
 • kimerít, elfáraszt, elgyengít, megerőltet, elcsigáz, megkínoz, meggyötör, összetör, elnyű, megtör (választékos), kikészít (szleng), próbára tesz, lestrapál (bizalmas), kicsinál (szleng), megpróbál, megsanyar (tájnyelvi)
 • megrendít

bölcső

melléknév
 • rengő (tájnyelvi), ingató (tájnyelvi)
 • (régies): szülőföld, szülőhely

bolthajtásos

melléknév
 • boltíves, boltozatos, boltozott, boltos (régies), íves, ívelt, csúcsíves, árkádos, karajos (tájnyelvi)

büszke

melléknév
 • önérzetes, magabiztos, öntudatos, magabízó (választékos)
 • (valakire, valamire): nagyra van (valamivel), dagad a büszkeségtől
 • kevély, gőgös, dölyfös, rátarti, rátartós (tájnyelvi), hetyke, kivagyi, fennhéjázó, felfuvalkodott, pökhendi, karót nyelt, nyársat nyelt, arrogáns, hencegő, felvágós, elbizakodott, pöffeszkedő, nagymellű, hivalkodó, kérkedő, beképzelt, önelégült, önhitt, öntelt, fölényes, leereszkedő, nagyképű, páváskodó, elbízott, begyes (tájnyelvi), kitarti (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi) Sz: a bíró kocsisa sem kevélyebb nála; feltartja az orrát, mint a zámolyi borjú; fenn hordja a fejét; fenn van a lován, létrát kell tenni melléje, hogy leszállhasson; kevély, mint a kanpáva; kevély, mint a pulykakakas; nagy mellel van; neki a bíró is csak fitty; nem hajlik a dereka; rátartja magát, mint a mécs; úgy feszít, mint két malac egy zsákban
 • (régies): délceg, nyalka, kényes (tájnyelvi)
 • emelkedett, magasztos, méltóságteljes, fenséges, fejedelmi, uralkodói, fennkölt
 • nagyratörő, nagyralátó

fejvesztett

melléknév
 • fejetlen, kapkodó, megzavarodott, rémült, eszeveszett, szétszórt, meggondolatlan

feltár, föltár

ige
 • kinyit, széttár, kitár
 • felszínre hoz, kiás, kitermel
 • felfed, kitakar
 • felnyit, felvág
 • napvilágra hoz, megmutat, megismertet, kifejt, kiderít, felderít, leleplez, bevall, revelál (idegen), fellebbenti a fátylat, fényt derít (valamire), délszínre hoz (régies)

házmester

főnév
 • házfelügyelő, házgondnok
 • kapus, portás, cerberus (pejoratív)
 • fröccs

gordonka

főnév
 • cselló, violincello (idegen), barbora (régies), kisbőgő (tájnyelvi)

érdemleges

melléknév
 • érdemi, döntő, lényeges, fontos, alapvető, lényegi, lényegbevágó, figyelemre méltó

eltart

ige
 • tart, gondoz, gondoskodik (valakiről), gondot visel (valakire), gondját viseli (valakinek), fenntart, ellát, élelmez, eltáplál (régies), elruház (tájnyelvi), kitart (pejoratív)
 • kitart, elegendő, kifut, elszolgál (tájnyelvi)
 • (esemény): tart (valameddig), folyik (valameddig), elhúzódik, beletelik (vmennyi időbe), belenyúlik (valamibe)

expedíció

főnév
 • felfedezőút, kutatóút
 • (régies): küldőszolgálat
 • továbbítás, szétküldés, elküldés
 • (katonai) alakulat

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

értekezik

ige
 • tanácskozik, tárgyal, ülésezik, gyűlésezik, konferenciázik (régies), megvitat, dévánkodik (régies)
 • fejteget, tárgyal, taglal, előad, disszertál (régies)
 • (régies): tudakozik, tudakol

elcsitul

ige
 • elhalkul, elcsendesedik, elhallgat
 • elcsendesedik, elhal, elenyészik, alábbhagy, elpihen
 • lecsillapul, lecsillapodik, megnyugszik, csihad (tájnyelvi)

fájlal

ige
 • fájdít, fájdalmat érez, fájít (tájnyelvi), sajnít (tájnyelvi), sérlel (tájnyelvi)
 • panaszkodik
 • sajnál, szomorkodik, búsul, bán, bánkódik, kesereg, sirat, gyászol, sajnálkozik (valamin)
 • rosszulesik (valakinek valami), megbántódik, neheztel, sérelmez

gondolkodó, gondolko I.

melléknév
 • töprengő, elmélkedő, számító, tervező, eszméletes (tájnyelvi), tűnődő, mélázó
 • intelligens, megfontolt, meggondolt, okos, logikus, értelmes, öntudatos