cigarettacsikk szinonimái

főnév
 • csikk, cigarettavég, cigarettacsutka, királydekk (szleng), rigó (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éberség

főnév
 • ébrenlét, virrasztás
 • figyelés, figyelem, vigyázat, vigyázás, elővigyázat, körültekintés, előrelátás, megfontoltság, meggondoltság, óvatosság, készenlét, vigilancia (idegen), őrködés, szemfülesség, szemesség

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cigarettacsikk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

bekerül

ige
 • belekerül
 • bejut, bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik
 • bevetődik, betéved, becseppen

bebalzsamoz

ige
 • mumifikál (szaknyelvi)

anyó, anyóka

főnév
 • öregasszony, öreganyó, vénasszony, néni, nénike, mámi, nyanya (szleng), nyanyó (tájnyelvi), banyóka (tájnyelvi), szüle (tájnyelvi), manó (tájnyelvi)

büszke

melléknév
 • önérzetes, magabiztos, öntudatos, magabízó (választékos)
 • (valakire, valamire): nagyra van (valamivel), dagad a büszkeségtől
 • kevély, gőgös, dölyfös, rátarti, rátartós (tájnyelvi), hetyke, kivagyi, fennhéjázó, felfuvalkodott, pökhendi, karót nyelt, nyársat nyelt, arrogáns, hencegő, felvágós, elbizakodott, pöffeszkedő, nagymellű, hivalkodó, kérkedő, beképzelt, önelégült, önhitt, öntelt, fölényes, leereszkedő, nagyképű, páváskodó, elbízott, begyes (tájnyelvi), kitarti (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi) Sz: a bíró kocsisa sem kevélyebb nála; feltartja az orrát, mint a zámolyi borjú; fenn hordja a fejét; fenn van a lován, létrát kell tenni melléje, hogy leszállhasson; kevély, mint a kanpáva; kevély, mint a pulykakakas; nagy mellel van; neki a bíró is csak fitty; nem hajlik a dereka; rátartja magát, mint a mécs; úgy feszít, mint két malac egy zsákban
 • (régies): délceg, nyalka, kényes (tájnyelvi)
 • emelkedett, magasztos, méltóságteljes, fenséges, fejedelmi, uralkodói, fennkölt
 • nagyratörő, nagyralátó

csont

főnév
 • konc, cubák (tájnyelvi), os (szaknyelvi)
 • csontváz, maradvány, tetem (régies)

kormos

melléknév
 • bekormolódott, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szurkos, szennyes, füstös
 • sötét, fekete

ágas II.

főnév
 • ágasfa, pózna, rúd, oszlop, tartóoszlop
 • (régies): akasztófa

csutka

főnév
 • csuma (tájnyelvi), csutak, kocsány, magtok, magház, torzsa, tus (tájnyelvi), tuskó (tájnyelvi), csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)
 • csökevény, maradék, csonk
 • szivarvég, cigarettavég, csikk

durran

ige
 • dörren, dördül, elsül, eldördül, csattan, pukkan, puffan, robban, detonál, (jég) rian, rottyan (régies), roppan (régies)

favorit

melléknév
 • (bizalmas): kegyelt (régies), kedvenc, szeretett, kitüntetett
 • esélyes, befutó (bizalmas), nyerő (bizalmas)

előrelátó

melléknév
 • meggondolt, megfontolt, bölcs, okos, gondos, ügyelő, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, figyelmes, éber, beosztó, takarékos

cikkely

főnév
 • törvénycikk, bekezdés, fejezet, szakasz, passzus (választékos), paragrafus, klauzula (szaknyelvi), artikulus (régies)
 • cikk, rész, szelet, gerezd
 • (valaminek): íze, porcikája, része

bőr

melléknév
 • epidermisz (idegen), felhám, hám, derma (idegen), membrán (idegen)
 • gerezna, irha
 • (bizalmas): futball-labda, labda, laszti (bizalmas), foci (bizalmas), tök, bőrbogyó (bizalmas)
 • kéreg, háncs, héj
 • föl, hártya, pilk (tájnyelvi)
 • (bizalmas): öltözet, ruha
 • (szleng): nő

cserebogár

főnév
 • cserebüly (régies), csajva (tájnyelvi), gazsó (tájnyelvi), gorzs (tájnyelvi), bók (tájnyelvi), csenderi (tájnyelvi), csibók (tájnyelvi), csarabejszli (tájnyelvi)

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

cukortartó

főnév
 • cukorpikszis (régies)
 • bonbonniere (idegen)

belelát

ige
 • átlát (valamin), keresztüllát (valamin), kiismer
 • (valakibe): veséjébe lát

csiperke

főnév
 • csiperkegomba, sampinyon, tikgomba (tájnyelvi)

előőrs

főnév
 • elővéd, előhad
 • őrjárat, járőr, őrszem, patrul (régies)
 • élcsapat, előharcos, úttörő