elévült szinonimái

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betelepít

ige
 • beköltöztet
 • benépesít
 • beültet, beplántál, meghonosít (valahol valamit)

vehemens

melléknév
 • heves, dühös, haragos, indulatos, szilaj, lobbanékony, robbanékony, vérmes, szangvinikus, hörcsögtermészetű, explozív
 • szenvedélyes, heves, forróvérű, temperamentumos, túlfűtött, buzgó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elévült szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éhkopp

főnév
 • éhség, éhezés, koplalás, böjt, böjtölés

csokoládé

főnév
 • csoki (bizalmas)

csenevész

melléknév
 • fejletlen, visszamaradt, ványadt, gyenge, satnya, vézna, silány, hitvány, nyamvadt, nyiszlett (bizalmas), nyeszlett, vékonydongájú, nyápic, cingár, vakarcs, elkorcsosult, korcs, elfajzott, csökevényes, vanyiga (tájnyelvi), gezemice (tájnyelvi), sindevész (tájnyelvi), bélma (tájnyelvi), csepőte (tájnyelvi), peszmeg (tájnyelvi), rudimentális (idegen) Sz: rumos kenyéren tartották

bolthajtásos

melléknév
 • boltíves, boltozatos, boltozott, boltos (régies), íves, ívelt, csúcsíves, árkádos, karajos (tájnyelvi)

elefánt

főnév
 • szlón (régies), efi (bizalmas)
 • (régies): erénycsősz, gardedám (régies), kísérő
 • (jelzőként): nagy testű, ügyetlen, balkezes, esetlen, ormótlan, behemót, nehézkes, lomha

előteremt

ige
 • előkerít, megkerít, kerít, megkeres, kikeres, elővarázsol (tréfás), létrehoz, kiizzad (bizalmas), produkál, előállít, felhajt (bizalmas), felhajszol (bizalmas), beszerez, megszerez, gondoskodik (valamiről), szert tesz, előpenderít (tájnyelvi), előszerez (tájnyelvi), beteremt (tájnyelvi), kisikerít (tájnyelvi)

marháskodik

ige
 • marhul (bizalmas), ökörködik (szleng), hülyül (bizalmas), barmul (szleng), idétlenkedik, bolondozik, mókázik, komédiázik, bomol

befogadóképesség

főnév
 • térfogat, űrtartalom, köbtartalom, kapacitás

barát1

főnév
 • jóbarát, cimbora, társ, szövetséges, pajtás, kenyeres pajtás (tájnyelvi), pajti (bizalmas), cimbi (bizalmas), bajtárs (régies), kenyeres (régies), puszipajtás (pejoratív), drusza (tájnyelvi), kebelbarát, bratyi (bizalmas), atyafi (tájnyelvi), koma (tájnyelvi), amigó (szleng), haver (szleng)
 • szerető, partner, pár, kedves, szerelmes, élettárs, társ, vőlegény, udvarló, lovag (bizalmas), gavallér (régies), hódoló (régies), tisztelő, imádó (régies), fiúja (valakinek), sráca (valakinek) (szleng), hapsija (valakinek) (szleng)

beleömlik

ige
 • belefolyik, beleárad, belezúdul
 • beleborul, beledől
 • (folyó): beletorkollik, beleszakad (régies)

elszalaszt

ige
 • elfuttat, elküld, meneszt, elszalajt (tájnyelvi)
 • elmulaszt, kihagy, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elpasszol (bizalmas), elhibáz, elveszteget, eltéveszt, elnéz, elesik (valamitől), elereszt (régies)(valamivel)

értelmezés

főnév
 • magyarázat, definíció, interpretálás, interpretáció, olvasat, kommentálás, kommentáció (idegen), explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), kifejtés, (bibliai) exegézis (szaknyelvi)

görcsös

melléknév
 • csomós, göcsörtös, gacsos, bogas, ágas-bogas, bütykös, gircses-görcsös, rücskös, göbös (tájnyelvi), csimbókos (tájnyelvi)
 • bogos, összebogozott, megkötött
 • spazmatikus (idegen)
 • merev, darabos
 • szívós, kitartó, állhatatos, makacs, vasfejű
 • gátlásos, erőltetett

felvidék, fölvidék

főnév
 • felföld, hegyvidék

elfecseg

ige
 • elmond, elárul, kibeszél, kifecseg, elpletykál, elköp (szleng), elszól, kikotyog (bizalmas), kikottyant (bizalmas)

egyszerre

határozószó
 • egyidejűleg, egy időben, egy iramban (régies), együttesen, egyúttal, ugyanakkor, párhuzamosan, egyszersmind, egy füst alatt, egy szuszra, egyhuzamban, szimultán, szinkron, fej fej mellett
 • hirtelen, váratlanul, rögtön, hamar, egycsapásra, tüstént, egyszeriben, egyszer csak, egyből, egyenest, egyizromban (régies), hipp-hopp, meglepetésszerűen

elmeszesedés

főnév
 • mészlerakódás, szklerózis (szaknyelvi)

felszerel, fölszerel

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

csöröge

főnév
 • csörögefánk, forgácsfánk, farsangi fánk, herőke (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi), cserefánk (tájnyelvi), cserépfánk (tájnyelvi), csörgő (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), szárazpánkó (tájnyelvi)

előirányoz

ige
 • előír, tervbe vesz, megszab, megállapít, meghatároz, eltervez, kitűz, célul tűz ki, szándékol, szándékozik, kigondol, kieszel, kitalál, elképzel, kitervel, megjelöl

felülmúlhatatlan, fö

melléknév
 • utolérhetetlen, páratlan, utánozhatatlan, megismételhetetlen, példátlan, egyedülálló, párját ritkító, felülhaladhatatlan (régies), elévülhetetlen