felváltva, fölváltva szinonimái

határozószó
 • váltakozva, váltott sorrendben, szerre-szerre (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betűrím

főnév
 • előrím, alliteráció (idegen)

domborzati

melléknév
 • (térkép): hegy- és vízrajzi, szintvonalas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felváltva, fölváltva szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felkavar, fölkavar

ige
 • felkever, felráz, összeráz (folyadékot), felkutyul (bizalmas)
 • zavarossá tesz
 • összezavar, összekuszál, összegabalyít
 • megzavar, felzaklat, feldúl, felizgat, felforgat, felbolygat, fölindít (régies), felbuzgat (régies), felkavarint (tájnyelvi), nyugtalanít, nyugtalanságot kelt aggaszt, kizökkent

építő

melléknév
 • konstruktív (idegen), javító, jobbító, pozitív, hasznos

elvégre

határozószó
 • utóvégre, utóvégre is, végre is, végül is, végtére, végtére is, végeredményben, legvégre (régies), lényegében, hiszen, hát, éppen, tulajdonképpen, voltaképpen
 • (régies): végül, végezetül

élettartam

főnév
 • élethossz, életidő (régies)
 • fennállás, létezés

felsőbbrendű

melléknév
 • magasabb rendű, fejlettebb, tökéletesebb, különb, értékesebb
 • természetfölötti

földdarab

főnév
 • telekrész, telek, házhely, parcella, tag
 • göröngy, hant, rög

nótázik

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)

differenciál

ige
 • megkülönböztet, árnyal, különválaszt, szétválaszt, elkülönít

deák

főnév
 • (régies): diák, tanuló, nebuló (bizalmas), iskolás, iskolás gyerek, növendék, alumnus (régies), tanítvány
 • írástudó, íródeák, literátus (régies), bölcs (régies), tudós (régies)
 • (görögkeleti) kántor, kántortanító
 • latin (nyelv)

árammérő

főnév
 • ampermérő
 • áramszámláló, villanyóra

drapéria

főnév
 • díszfüggöny, falfüggöny, függöny

furfangos

melléknév
 • ravasz, csalafinta, agyafúrt, eszefúrt (tájnyelvi), fúrteszű (régies), fineszes (szleng), furmányos, ármányos, rafinált, fifikás (bizalmas), firnyákos (szleng), fondor (régies), ármányozott (tájnyelvi), facsaratos (tájnyelvi), facsintos (tájnyelvi), fiktéros (tájnyelvi)
 • bonyolult, elmés, fortélyos, cseles, trükkös (bizalmas), fogós, ördöngös

guriga

főnév
 • cérnaorsó, spulni, karika, gomolyag, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

hétpecsétes

melléknév
 • titkos, bizalmas, őrzött

felvidék, fölvidék

főnév
 • felföld, hegyvidék

felhördül, fölhördül

ige
 • felhorkan, felfortyan, felhorkol (tájnyelvi), felhörrenik (tájnyelvi), feldühödik, felmérgesedik, kitör

foglalt

melléknév
 • fenntartott, lekötött, rezervált, előjegyzett
 • házas, nős
 • férjezett

hejehuja

főnév
 • mulatozás, mulatság, szórakozás, vigalom, dáridó, muri (bizalmas), dínomdánom, buli (bizalmas), dajdaj (szleng), hepaj (szleng), banzáj (szleng)

férfiasság

főnév
 • nemzőerő, nemzőképesség, potencia
 • erő, bátorság, határozottság, keménység

érett

melléknév
 • édes, megpuhult, ért (tájnyelvi)
 • felnőtt, nagykorú, anyányi, ivarérett, kifejlett
 • meglett, érettségizett, maturált (régies)
 • kiérlelt, kiforrott, átgondolt

fordító I.

főnév
 • tolmács, transzlátor (idegen)

herkentyű

főnév
 • furcsaság, ketyere (bizalmas), kütyü (bizalmas), miskulancia (bizalmas), vacak, izé (bizalmas), bizbasz (durva)